ZŠ a MŠ Hrabyně: vzdělávání v duchu hesla „škola hrou“

Základní škola a Mateřská škola Hrabyně patří mezi vyhledávané vzdělávací zařízení rodinného typu. Škola propaguje přístup v duchu hesla „škola hrou“, který se odvíjí jak ve způsobu výuky, tak ve vztahu mezi vyučujícím a žákem. Škola je moderně zařízená a nedávno rekonstruovaná. V roce 2016 proběhla výměna oken i zateplení celé budovy. Z projektů EU se modernizovalo vybavení včetně interaktivních tabulí či PC učeben. ZŠ a MŠ Hrabyně tak mají k dispozici vše, co od moderního vzdělávacího zařízení očekáváme.

Výuka s důrazem na individuální přístup k žákům

Výuka v mateřské i základní škole v Hrabyni je v mnoha ohledech odlišná od škol, na které jsme zvyklí. Na škole není klasické zvonění, které by narušovalo práci. Proto mohou hodiny volně navazovat nebo se vzájemně prolínat. Výuka probíhá v blocích, skupinové práci i v kooperativní výuce, v rámci které se děti učí vzájemné spolupráci.

Zkušení pedagogové si s dětmi povídají o problémech, starostech a o všem, co je zajímá a baví. Škola propaguje ohleduplné a tolerantní chování. Děti se učí samostatnému myšlení, ale také schopnosti odpočívat a relaxovat. Stačí krátká chvilka k tomu, aby si dítě odpočinulo, nabralo dostatek energii a mohlo se plně soustředit na práci.

Škola rodinného charakteru

ZŠ a MŠ Hrabyně můžeme označit za „rodinnou školu“. To znamená, že každý vyučující dobře zná charakterové vlastnosti každého dítěte. Má možnost vyzdvihovat pozitivní vlastnosti a potlačovat ty negativní. Škola je otevřená pro komunikaci i spolupráci. Je moderní jak ve vybavení, tak ve využívání alternativních metod a stylů výuky. Děti se učí zdravému životnímu stylu nebo vztahu k přírodě a ekologii. Jezdí s vyučujícími do přírody, účastní se výletů a exkurzí. Mohou se také zapojit do některé z mnoha zájmových aktivit.

TEMATICKÉ ČLÁNKY:

Základní škola Prachatice: moderní škola s dobrým zázemím pro vzdělávání

Základní škola Prachatice se nachází v budově města na adrese Zlatá stezka 387. Patří mezi moderní vzdělávací zařízení s důrazem na individuální přístup ke všem žákům a zohlednění jejich potřeb. Škola…

celý článek >>

Základní škola Rudná: ZŠ malotřídního typu

Základní škola v obci Rudná je ZŠ malotřídního typu, která poskytuje kvalitní vzdělávání žákům prvního stupně od prvního do pátého ročníku. Budovu školy najdete v klidné části obce v prostorách bývalé…

celý článek >>

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování, Praha

V chráněné krajinné oblasti Dívčích hradů v zástavbě Prahy 5 – Zlíchova se nachází Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování. Jedná se o devítiletou ZŠ, která je určená pro děti se…

celý článek >>

Základní škola Jana Wericha, Praha 6 – Řepy

Základní škola Jana Wericha sídlící v městské části Praha 6 – Řepy se zaměřuje na všeobecnou výuku žáků od 1. do 9. třídy. Škola nabízí svým žákům především klidné prostředí s profesionálními pedagogy,…

celý článek >>
zš černotín

Základní a mateřská škola Černotín: škola s družinou i jídelnou, okr. Přerov

Základní a mateřská škola Černotín zajišťuje předškolní a školní vzdělávání pro děti od první do páté třídy pro děti z Černotína i přilehlých obcí. Vzdělávání v MŠ probíhá podle vzdělávacího…

celý článek >>

Základní škola a Mateřská škola Stařeč: kvalitní předškolní a školní vzdělávání do 5. třídy

Mateřská a základní škola v obci Stařec zajišťuje plnohodnotné vzdělávání pro děti do 5. třídy. MŠ a ZŠ spolu vzájemně spolupracují a připravují společné aktivity. Škola v obci Stařeč nabízí dětem…

celý článek >>

Základní škola Chomutov, Březenecká 4679

V roce 1977 byla slavnostně otevřena Základní škola Chomutov, Březenecká 4679, která si od svého založení prošla významným vývojem. Dnes patří mezi moderně zařízené základní školy v Chomutově, které kladou důraz…

celý článek >>

Základní škola Vítějeves: úplná škola s výukou 1. a 2. stupně

Základní škola ve Vítějevsi navazuje na mnohaletou tradici vzdělávání v obci. První škola byla ve Vítějevsi zřízena už v roce 1786, a to hrabětem Wandenrodem. V letech 1978 až 1980 proběhla rozsáhlá rekonstrukce…

celý článek >>

Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře

Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře zajišťuje základní vzdělávání pro děti od první do deváté třídy. ZŠ je bezbariérová s důrazem na inkluzi. Součástí školy je jídelna a družina pro děti prvního stupně.…

celý článek >>

Střední škola elektrotechniky a strojírenství, Praha 10: nabídka unikátních studijních oborů

Střední škola nemusí být nudná. Důkazem toho je SŠES Praha 10, která dlouhodobě klade důraz na výběr zkušených pedagogů a zajištění odpovídající praxe pro žáky. Součástí praktické výuky je například…

celý článek >>
Kontakty

ZŠ a MŠ Hrabyně: vzdělávání v duchu hesla „škola hrou“

Kontakt této firmy byl ověřen Kontakt této firmy byl ověřen Hrabyně 70
747 63 Hrabyně
+420 602 615 494