ZŠ Maršovská: Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice

Bydlíte v Teplicích nebo přilehlém okolí a máte děti s dobrými hudebními předpoklady? Právě pro ně je vhodná Základní škola s rozšířenou výukou hudební východy. Škola se nachází ve městě Teplice na ulici Maršovská a má mnohaletou tradici výuky – v provozuje je již od roku 1982. Ve škole se nachází jak klasické třídy, tak třídy pro hudebně nadané děti, které mají v rozvrhu více hodin hudební výchovy.

ZŠ Maršovská je tvořena dvěma budovami. První budovu na ulici Maršovská 1575/2 navštěvují děti druhých až devátých ročníků. Nejmenší žáci pak navštěvují budovu v ulici Bohosudovská 171.

ZŠ Maršovská – škola nejen pro hudebně nadané děti

Jak je z názvu školy zřejmé, ZŠ Maršovská je obzvláště vhodná pro děti s hudebními předpoklady. Kromě tříd s vyšším počtem hodin hudební výchovy ale provozuje také tři klasické třídy. Škola ve městě Teplice je známá pro vysokou kvalitu vzdělání a zkušený pedagogický sbor, který usiluje o přátelský a vstřícný přístup k žákům. K dispozici je jídelna s pestrou nabídkou pokrmů. Škola pro žáky připravuje také řadu volnočasových aktivit, pěvecké akce i akce sportovní.

Pěvecké akce i volnočasové aktivity

ZŠ Maršovská usiluje o kvalitní vzdělávání dětí, ale také o rozvoj v rámci volnočasových aktivit. Organizuje různé sportovní a pěvecké akce i kroužky. Patří sem například sportovní kroužky atletiky, plavání, ale také fotografický kroužek, kroužek deskových her, kroužek hudební, zdravotnický či pěstitelský. Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy ve městě Teplice je známá také oblíbenými pěveckými sbory Poupata a Fontána.

Kontakty

ZŠ Maršovská: Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice

Kontakt této firmy byl ověřen Kontakt této firmy byl ověřen Maršovická 1575/2
415 01 Teplice
+420 417 562 392