Advokátní kancelář JUDr. Jaroslavy Moravcové vám pomůže v široké škále právních problémů. Můžete se obrátit na advokáty s jakýmkoli dotazem z oblasti práva zahrnující vypracování smluv, zastupování při sporech nebo poradenství. Pardubice jsou sídlem advokátní kanceláře již od roku 1992.

 

Z obchodního a pracovního práva se služby postupně rozšířily na další právní odvětví. V roce 2000 otevřela JUDr. Jaroslava Moravcová novou pobočku v Holicích. Advokátní kancelář se v současnosti specializuje na obchodní, občanské, rodinné, správní nebo finanční právo. Obrátit se můžete s jakýmkoliv problémem či dotazem z civilněprávní agendy, oblasti nemovitostí nebo rodinného práva.

Bytové právo, civilněprávní agenda i rozvodová řízení

V problematice rodinného práva se advokátní kancelář zaměřuje na náročné procesy ohledně úpravy výchovy a výživy nezletilých dětí. Rozvody jsou psychicky náročné období všech zúčastněných. Advokátní kancelář pomůže s rychlým, efektivním řešením a poradenstvím pro spokojenost všech stran. Advokáti mají bohaté zkušenosti v problematice rozvodů a vypořádání jmění manželů.

Právní služby a poradenství přijdou vhod i v každodenním životě. Nejen firmy, ale i fyzické osoby se často setkávají s nepřehlednými smlouvami. Advokátní kancelář sepíše smlouvy podle všech požadavků tak, aby byly nenapadnutelné. Zkušení advokáti zajistí smlouvy kupní, darovací nájemní nebo smlouvy o dílo. Advokáti poskytují služby i v právní úpravě družstva, společností s ručením omezením či vedení valných hromad.

Zastoupení při soudních řízeních, vypracování smluv

V rámci poskytovaných služeb lze zpracovat kompletní agendu koupě a stavby nemovitostí včetně kolaudací staveb, povolení, zasíťování parcel nebo daňové problematiky. Advokátní kancelář JUDr. Jaroslavy Moravcové ochotně zastupuje své klienty i v trestním právu. Obviněné a obžalované i mladistvé pachatele zastupuje v různých trestních činech. Služby poskytuje také druhé straně řízení, poškozeným v trestním řízení pomáhá se zajištěním náhrady škody na zdravía majetku.