Hledáte zkušeného a spolehlivého advokáta, který se orientuje v právní problematice a veškerou agendu vyřeší rychle a bez zbytečných problémů? Advokátní kancelář JUDr. Barbary Červenkové spolupracuje s řadou klientů jak z řad fyzických, tak i právnických osob. Poskytuje komplexní služby developerským společnostem, středním a větším obchodním společnostem i neziskovým organizacím a institucím.

Advokátka s mnohaletou právnickou praxí

JUDr. Barbara Červenková poskytuje profesionální právní služby od roku 2000, kdy složila advokátní zkoušky. Absolvovala studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v letech 1992 až 1997. V průběhu studia pracovala v komerčně právní kanceláři INTERLEX a poté nastoupila do advokátní kanceláře Grubner Legal. Od složení advokátních zkoušek poskytuje své služby jako samostatný advokát. Během své mnohaleté praxe pomohla desítkám klientů z řad fyzických i právnických osob. Hovoří plynule anglicky i německy.

Specializace na obchodní právo i právo nemovitostí

Advokátní kancelář JUDr. Červenkové se sídlem v městské části Praha-Prosek poskytuje právní služby zejména v oblasti obchodního práva. Pomůže a poradí při zakládání společnosti či družstva a provede změny u stávající společnosti. Advokáti spolehlivě zpracují smlouvy ze všech obchodněprávních oblastí a poskytnou komplexní právní servis i při vymáhání pohledávek.

Advokátní kancelář se ve velké míře specializuje také na právo nemovitostí. Poskytuje služby developerským firmám, má bohatou praxi při přípravách a realizacích developerských projektů. Pomůže při zajištění právního servisu při nákupu či prodeji nemovitostí či bytových a nebytových prostor.

Advokát pomůže i v dalších právních odvětvích

Advokátní kancelář se specializuje také na další oblasti práva. V rámci občanského práva svým klientům nabízí služby spočívající v úpravě věcných práv, nabývání či prodeje nemovitostí, ochraně osobnosti a podobně. Advokáti mají zkušenosti také v oblasti rodinného práva. Advokátní kancelář se dále specializuje na právo mediální, autorské a pracovní.

Obraťte se na JUDr. Barbaru Červenkovou a domluvte se na rozsahu spolupráce. Advokátka provádí veškeré činnosti rychle, precizně a spolehlivě a v případě zájmu bude svého klienta zastupovat i u soudu.