Právo se dotýká téměř každé oblasti lidské činnosti. Advokátka Pavlína Řehová měla možnost seznámit se s problematikou několika právních odvětví přímo v praxi. Její znalosti se týkají především občanského a obchodního práva, a také exekučního či insolvenčního práva. Samozřejmostí je zastupování fyzických i právnických osob v občansko-právních sporech nebo sepisování různých druhů smluv.

Advokátka poskytuje jednotlivcům odbornou právní pomoc 

Většina vztahů, ve kterých se jedná o peníze, se zajišťuje smlouvami. Kvalitně sepsaná smlouva zajistí menší riziko vzniku následných sporů. Pokud hodláte uzavřít jakoukoliv smlouvu, kontaktujete advokáta, který ji zkontroluje nebo přímo vytvoří na míru pro vás. I uzavření manželství má své právní následky, a proto byste si měli vyjasnit právní poměry k majetku, který oba vlastníte. V neposlední řadě se velmi často řeší vztahy k nemovitostem a jen málokdo ví, že i po převedení vlastnictví domu na potomky v něm můžete bez problému dožít.

Při vzniku obchodní společnosti se často vyžaduje asistence advokáta

Administrativní požadavky na zápis nové obchodní společnosti mohou být ze strany rejstříkového soudu někdy příliš náročné. Vytvoření stanov s přesnými pravidly, které si vzájemně neodporují, raději přenechte zkušenému advokátovi, který vám pomůže vytvořit společnost tak, abyste mohli zdárně realizovat své podnikání.

O právní radu advokátky mohou požádat spolky nebo obce v okolí města Zlín

Komplikovanost veřejné správy se projevuje zvláště při rozlišování jednotlivých kompetencí. Obce mohou svou působnost vykonávat samostatně nebo jako "prodloužená ruka státu" v přenesené působnosti. Právní poradenství v této oblasti nebo při zadávání veřejných zakázek poskytuje advokátka Pavlína Řehová, která má kancelář ve městě Zlín. Administrativní zázemí a organizaci jednotlivých schůzí mohou advokátce přenechat členové společenství vlastníků bytových jednotek, kterým se tím zjednoduší zákonem stanovené povinnosti.