Firma BOZPO pod vedením Marie Hubkové a Martina Vodáka se postará o odborné školení bezpečnosti práce. Součástí poskytovaných služeb jsou kromě samotného školení i poradenství, konzultace a další odborný servis. Firma působí ve městě Pelhřimov a okolí.

Význam BOZP

Bezpečnost a ochrana při práci (BOZP) je tvořena řadou oblastí, do kterých spadají například management rizik, hygiena práce, bezpečnostní značení a další. Povinností každého majitele firmy i některých živnostníků je zajistit maximální ochranu a bezpečnost pro zaměstnance i je samotné. Firma BOZPO v Pelhřimově se postará o to, aby byly veškeré náležitosti spojené s BOZP a PO v naprostém pořádku. Provede odborné školení bezpečnosti práce, v rámci kterého upozorní zaměstnance na veškeré náležitosti a povinnosti.

Školení bezpečnosti práce

Marie Hubková a Martin Vodák se řadu let zabývají profesionálním školením bezpečnosti práce. Postarají se o pravidelné školení, stejně jako školení nově přijatých zaměstnanců a vedoucích. Dále zajistí odbornou přípravu členů preventivní požární hlídky, provedou pravidelné kontroly dodržování povinností, poskytnou poradenskou činnosti či vypracují osnovy a dokumentace.

Zaměstnance ze znalosti předpisů BOZP prozkouší. Zajistí také šetření, mohou se rovněž účastnit při kontrole státních orgánů. Pelhřimovská firma BOZPO v případě zájmu zajistí i veškeré požární a bezpečnostní tabulky, tiskopisy či odbornou literaturu.