Hledáte v Praze zkušeného psychologa, který vám pomůže s řešením problémů různého charakteru? Obraťte se na pana docenta Jiřího Kocourka, který nabízí služby psychoanalytické kliniky. V rámci své lékařské praxe provádí jak individuální, tak skupinové psychoterapie. Současně se je supervizorem uznávaného Institutu aplikované psychoanalýzy, jehož aktivity jsou směřovány jak na zájemce z řad odborníků, tak studentů a laiků.

Služby psychoanalytické kliniky

Pan docent Jiří Kocourek zajišťuje služby soukromé psychoanalytické kliniky, a to v rámci individuálních i skupinových sezení. Klientům pomáhá řešit neuspokojivé vztahy, partnerské problémy, konflikty se členy rodiny, stejně tak i potíže s prosazením vlastních potřeb a zájmů. Zabývá se léčbou depresí, úzkostí, fóbií a jiných psychických onemocnění.

Léčba v psychoanalytické klinice je určena jedincům, kteří trpí různými psychickými potížemi, ale také zájemcům o hlubší sebepoznání. Psychoanalýza umožňuje porozumět lidské psychice a věnuje velkou pozornost nevědomým aspektům duševního chování, které vyvolávají nejrůznější symptomy a psychické poruchy. Doc. PhDr. Jiří Kocourek, Dr. Klade důraz na individuální přístup ke každému pacientovi a dbá na vstřícné jednání a vybudování důvěry.

Institut aplikované psychoanalýzy

Docent Jiří Kocourek je praktikujícím supervizorem a ředitelem v Institutu aplikované psychoanalýzy, který byl vytvořen pro šíření poznatků v oboru. Poskytuje vzdělání v psychoanalýze, a to formou nakladatelských, přednáškových, poradenských, školicích a výcvikových aktivit. Institut aplikované psychoanalýzy zajišťuje také komplexní výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii, který je akreditovaný Českou psychoterapeutickou společností. Výcvik je určený pro zájemce z řad psychologů, psychiatrů, lékařů i studentů. Je však otevřen i pro další vysokoškolské odborníky z pomáhajících profesí a příbuzných oborů.

Psychoanalytická klinika