Společnost ENEXIO Water Technologies je významným mezinárodně uznávaným výrobcem plastových výplní, eliminátorů kapek, lamelových usazováků a dalších komponentů pro nejrůznější aplikace. Statisíce metrů krychlových výplní se používají po celém světe v moderních chladících věžích, čistírnách odpadních vod i úpravnách pitné vody. Výrobky společnosti ENEXIO Water Technologies se úspěšně využívají i v zařízeních pro přestup hmoty, například ve skrápěných kolonách či pračkách plynu. Plastové výplně nachází své uplatnění i při zasakování dešťových vod či při čištění vody využívané při chovu ryb.

Patentovaná výrobní technologie

Firma 2H vyvinula patentovanou metodu výroby tvarované fólie již v 80. letech a úspěšně ji využívá dodnes. Metoda umožňuje výrobu fólií včetně kýženého tvarování přímo z roztavené hmoty. To uživatelům přináší řadu výhod. Tloušťka folie je optimalizovaná (předem definovaná místa jsou silnější), a tak materiál vyniká jedinečnou stabilitou a výjimečnou odolností proti erozi.

Využívaná 2H metoda také eliminuje problém s tzv. paměťovým efektem. Ten může při nevhodném provozu v chladicí věži nebo vystavení slunci vést k deformaci bloků a následnému snížení kapacity. Patentovaná výrobní metoda problém řeší, protože je materiál díky formování z roztavené hmoty bez jakýchkoliv oblastí s lokálním napětím. Plastové výplně do chladících věží od výrobce ENEXIO Water Technologies vynikají také tepelnou stálostí a výborným spojováním bez použití lepidel.

Přednosti 2H výplní z polypropylenu

V dnešní době je PVC stále častěji nahrazováno polypropylenem (PP), který v oblasti speciálních aplikací přináší řadu výhod. Výplně od zmiňované společnosti přináší uživatelům zdokonalenou tepelnou odolnost, malou tendenci ke křehnutí, výbornou UV stabilitu i chemickou odolnost. Ve srovnání s PVC lze u výplní z polypropylenu docílit větší síly stěny při stejné hmotnosti na metr krychlový. Použití polypropylenu je navíc ekologičtější, protože je bez halogenů a těžkých kovů.