Odbornou právní pomoc může potřebovat každý z nás. Pokud se poohlížíte po zkušené advokátní kanceláři v Brně, obraťte se na AK Dostál, která se specializuje na služby v mnoha právních oblastech. Advokátní kancelář se skládá ze tří samostatně působících advokátů JUDr. Radoslava Dostála a JUDr. Margarity Dostálové, kteří dlouhodobě spolupracují, a nové také advokáta Mgr. Vojtěcha Dostála.

Advokátní kancelář s mnohaletou praxí v oboru

Schopnosti odborníků z brněnské advokátní kanceláře umožňují poskytovat právní poradenství ve všech otázkách obchodního a finančního práva, a to se zaměřením zejména na právní oblasti významné pro podnikatelské subjekty. AK Dostál poskytuje také služby v souvisejících záležitostech z oblastí občanského, pracovního, správního či trestního práva. Zajišťuje i služby advokátní úschovy, autorizované konverze, ověření podpisů či právní služby pověřence GDPR.

Advokát JUDr. Radoslav Dostál je emeritním soudcem Městského soudu v Brně a svou advokátní praxi vykonává již od roku 1993. Dlouhodobě poskytuje také právní služby obcím. JUDr. Margarita Dostálová působí v advokacii od roku 2001 a specializuje se zejména na problematiku sociálních služeb a zastupování státních příspěvkových organizací. Nejnovější členem kanceláře je Mgr. Vojtěch Dostál, který jako samostatný advokát vykonává generální praxi a poskytuje řadu souvisejících právních služeb.

Právní poradenství v mnoha oblastech práva

AK Dostál poskytuje právní služby jak při přípravě smluvních dokumentů a právních úkonů, tak při uplatňování nároků, které z nich plynou. Pomáhá také při uplatňování před soudy, ať už obecnými, rozhodčími, či Ústavním soudem. V případě potřeby zastupuje klienta i při jednáních s příslušnými orgány, institucemi a dalšími subjekty. Sídlo advokátní kanceláře najdete v Brně na adrese Lazaretní 4298/11a.