Pro advokátní kancelář Praha 3 jsou vždy na prvním místě zájmy klientů. Jejich požadavky s nimi advokát zkonzultuje a nabídne nejlepší řešení. Zastupuje je před soudem, kde spolehlivě hájí jejich zájmy. Profesionalita zde jde ruku v ruce s lidským přístupem. JUDr. Vlastislav Karel sídlí v Praze 3 na Chlumově ulici číslo 10. Odtud už řadu let nabízí svým klientům odborné služby.

Advokátní kancelář je expertem v celé oblasti občanského práva

Právní služby, které advokátní kancelář nabízí, jsou v celém rozsahu občanského práva. Vypracují zde smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitostem, a to včetně návrhů pro katastr nemovitostí. Vytvoří také smlouvy o převodu družstevních podílů spojených s nájmem družstevního bytu anebo nájemních smluv. Sepíší smlouvy kupní, darovací anebo zástavní. Zabývají se také otázkou věcného břemena. Pomůžou i s dohodou o majetkovém vypořádání manželů po rozchodu. Zajistí pohledávky, jako je třeba zástavní smlouva a předběžná opatření. Zabývají se odpovědností za škodu. Nabízí ale i další právní služby, které se občanského práva týkají. Spadají sem i všechny občanskoprávní smlouvy a listiny.

Advokáti s vysokou odborností a individuálním přístupem

Advokátní kancelář JUDr. Vlastislava Karla poskytuje právní služby už dvacet pět let. Za tu dobu se jejími klienty stala například společnost Telecom, anebo dokonce Fond národního majetku. Zakládají si zde na maximální vstřícnosti a individuálním přístupu ke každému klientovi.