Na jižním okraji Prahy se nachází městská část Praha-Libuš, jejíž celková rozloha je 5,24 km². Městská část zahrnuje dvě úplná katastrální území, a to Libuš a Písnice. Podle nejstarších pověstí byla Libuš už v době kněžny Libuše spojená s chovem hus. Chov hus je pak pro tuto MČ příznačný i z pohledu novodobější historie.

Libuš proslula chovem hus

Rozvoj obce je spojen s chovem hus, který je doložen zejména z období poloviny 19. století. Díky velkochovu hus se tehdejší obec postupně rozrůstala a vzkvétala. Velcí husaři se na území dnešní městské části Praha-Libuš nacházeli zejména v období první republiky. V té době velcí husaři (tzv. lifranti) vyváželi husy na trhy, a to jak na pražské, tak zahraniční, zejména do Německa.

Městská část vyniká bohatým společenským životem

Městská část Praha-Libuš nevyniká jen zajímavou historií, ale také bohatým kulturním a společenským životem a rychlým rozvojem. V městské části působí hned několik sportovních organizací, například SK Libuš, TJ Sokol Libuš, TJ Sokol Písnice a mnohé další.

Je zde činný také dětský klub Junior, modelářský klub Křížem Krážem a Rodinné centrum Kuřátko. Vedení městské části myslí také na seniory, kterým zajišťuje možnost vzdělávání či organizaci různých společenských akcí. V průběhu roku se koná celá řada koncertů, plesů, představení, rodinných dnů a dalších akcí. Kompletní přehled uskutečněných i plánovaných akcí naleznete na webu MČ Praha-Libuš.

Dobrá dopravní dostupnost

Jižně orientovaná městská část je dobře dostupná jak automobilem, tak hromadnou dopravou. Dopravní spojení je zajišťováno autobusovou linkou č. 113 a dalšími linkami směrem do Krče a Michle na metro linky C (ke stanici Kačerov). Do stanice metra linky B pak na Smíchovské nádraží. Do budoucna se plánuje propojení MČ novou trasou metra linky D. Ta by měla vést od Krče přes Libuš do severní části Písnice.