Vodní nádrž Vranov patří mezi vyhledávanou rekreační oblast celostátního významu. Ta prochází severním okrajem katastru malebné obce Lančov, v níž žije přibližně 220 obyvatel. Vzhledem k lokalitě jsou v obci Lančov a v jejím okolí příznivé podmínky pro různé zájmové aktivity – rybaření, myslivost, turistiku a další. Obec Lančov vyniká také zajímavou historií. V roce 2002 obdržel starosta obce od tehdejšího předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Václava Klause dekret o udělení znaku a praporu obce.

Zajímavé památky v obci Lančov

Vůbec první písemná zmínka o obci Lančov pochází ze 14. století. Lančov patřil v nejstarších dobách k vranovskému zeměpanskému statku. Hlavní kulturní památkou obce je farní kostel zasvěcený sv. Máří Magdaléně. Jedná se o pozdně románskou stavbu z počátku 13. století, která byla v průběhu 18. století upravena do barokního stylu. V obci Lančov se dále nachází tři barokní výklenkové kapličky. Severně od obce pak leží Lančovský dvůr, který byl v dřívějších dobách významným objektem patřícím hraběnce Stadické. Lančovský neboli Luitgardin dvůr byl po svém dobudování na přelomu 19. a 20. století centrem samostatného panského hospodářství. 

Současný život v obci

Obec vyniká aktivním občanským a společenským životem. Na území obce se nachází velké fotbalové hřiště, v budově občanské vybavenosti na návsi jsou pořádány taneční zábavy a jiné kulturní akce. Tradici v obci Lančov má již řadu let stavění a kácení máje a krojovaná pouť. V obci najdete také prodejnu se smíšeným zbožím a dvě pohostinství na návsi. V rekreační oblasti obce se pak nachází i restaurace s venkovním posezením.

Rekreační oblast v blízkosti přehrady Vranov

Obec Lančov a přilehlé okolí je významným centrem turistiky a rekreace. Mezi nejznámější rekreační střediska patří Pohoda a osada Pohádka. Ta se využívají jak k rodinné rekreaci, tak firemním akcím či pořádání různých setkání. V obci Lančov jsou příznivé podmínky pro nejrůznější zájmové aktivity, mezi které patří například myslivost, cykloturistika, pěší turistika či rybaření. Nejvýznamnějšími lokalitami jsou Lančovská zátoka a Stříbrná zátoka, kde se nachází takřka 500 chat. Využívají se k individuální rekreaci i organizaci dětských letních táborů.