Spojení obcí Troubky a Zdislavice bylo v dějinách už několikrát předurčeno. První písemná zmínka o Zdislavicích pochází již z roku 1349, kdy části obcí drželi bratři Vojtěch a Martin z Troubek. Už v roce 1960 došlo k oficiálnímu spojení a vzniku obce Troubky – Zdislavice. Vesnice leží přibližně 14 km od okresního města Kroměříž, kam mnozí obyvatelé dojíždí za prací. V obci působí několik spolků a sdružení, které se ve spolupráci s vedením obce podílí na pořádání různých akcí, které se zde v průběhu roku konají.

Kulturní a sportovní akce v obci Troubky – Zdislavice

obci Troubky – Zdislavice působí hned několik spolků a sdružení. Patří sem například SDH Troubky a SDH Zdislavice, dále TJ Troubky – Zdislavice, Fotbalový klub, Český svaz zahrádkářů, Myslivecký spolek či Spolek chovatelů drobného hospodářského zvířectva. V průběhu roku se spolky podílí na pořádání různých kulturních a sportovních akcí a přispívají tak aktivnímu životu v obci.

Lampionový průvod, rozsvěcování vánočního stromku, hody, kácení máje, košt slivovice či předsilvestrovských výšlap, to jsou jen příklady mnoha událostí, které se v obci Troubky – Zdislavice v minulosti uskutečnily. Svědčí to o aktivitě vedení obce, členů sdružení a spolků i samotných občanů, kteří navíc usilují o dodržování tradic a místního folkloru.

Rodiště významné spisovatelky Marie von Ebner-Eschenbachové

Příznivci české literární historie jistě znají významnou spisovatelku Marii von Ebner-Eschenbachovou, která se v obci Zdislavice narodila. Mnohými literárními historiky je považována za jednu z nejvýznamnějších píšících autorek z období 19. století. Proslavila se poutavým líčením vesnického prostředí, v čemž se podobala Boženě Němcové. Marie von Ebner-Eschenbachová byla dvakrát nominována na Nobelovu cenu za literaturu. Nejvýznamnější architektonickou památkou v obci je zámek ve Zdislavicích a hrobka hrabat Dubských, ve které je zmiňovaná autorka pochována.