V Pardubickém kraji, přibližně 17 km od okresního města Chrudim, se na ploše o rozloze 912 ha rozprostírá obec Vápenný Podol, ke které náleží i osady Nerozhovice a Cítkov. Obec má bohatou historii sahající až do období 13. století. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1513. V minulosti byla známá především pro léčivý pramen, později pro těžbu vápence v lomech. I dnes má obyvatelům obce a turistům co nabídnout a rozhodně stojí za navštívení.

Léčivé prameny a vápencové lomy

Nádherná okolní krajina Železných hor už v minulosti přitahovala mnoho významných osobností, kteří do obce Vápenný Podol přijížděli za léčivým pramenem, který byl znám už od 16. století. Voda měla léčivé účinky na onemocnění svalů, nervového systému, klubu, žaludku i jater. Za pramenem a krásnou přírodou přijeli do obce i Jaroslav Vrchlický, Svatopluk Čech nebo S. K. Neumann. Ve 40. letech však při těžbě vápence byl pramen sestřelen a po několika stoletích zanikl.

Vápencové lomy v okolí byly velmi známé. Vápenec se k pálení vápna používal až do roku 1965. Z konce 19. století se dochovala stará vápenka, která patří mezi kulturní památky. Při těžbě vápence se odkrylo několik jeskyní, nejznámější jsou Páterova a Podolská. Ty jsou v současné době nepřístupné.

Kultura a život v obci Vápenný Podol

I když už obec Vápenný Podol není lázeňskou vesničkou, i tak má obyvatelům i návštěvníkům co nabídnout. Obec má veškerou infrastrukturu včetně obecního vodovodu, kanalizace s biologickou ČOV i plynofikace. Před obecním úřadem se nachází parkoviště s kapacitou pro 50 aut. V obci jsou požární nádrže, které jsou v letních měsících využívány ke koupání. Obec je centrem turistického ruchu zejména kvůli krásné přírodě Železných hor.

V obci působí Sbor dobrovolných hasičů Vápenný Podol, aktivní je také Sdružení rodáků a přátel Vápenného Podola v Železných horách. V průběhu roku se zde koná řada společenských akcí, například pálení čarodějnic, dětské dny či noc kostelů.