Nejstarší zmínka o obci pochází z roku 1376 a hovoří se v ní o jistém Albertovi z Věžné. Ves jako taková spadala pod pernštejnské panství. V roce 1500 Vilém z Pernštejna rozhodl, že Věžná nadále nemusí čepovat panské pivo a bezplatně vozit ryby. Na začátku 19. století vzrostl počet obyvatel natolik, že v obci vznikla potřeba vybudovat školu. Zpočátku se vyučovalo v jednotlivých domech. Rodina, v jejímž domě výuka zrovna probíhala, zajišťovala stravu pro učitele. Když přišla zima, musel každý žák donést jedno polínko na topení. Potřebné povolení ke stavbě školy získala obec v roce 1855. První děti usedly do lavic o rok později. Roku 1887 byl v obci ustanoven sbor dobrovolných hasičů. V roce 1903 započala stavba železniční tratě přes Věžnou, o čtyři roky později vznikla v obci vlaková zastávka.

Navštivte kostel svatého Martina z konce 16. století

Turisté, kteří do obce zavítají, by neměli minout kostel svatého Martina. Nejvýznamnější památka Věžné byla postavená na konci 16. století. Uvnitř se nachází oltář, na němž je vyobrazen svatý Martin v podání akademického malíře Adámka z Pelhřimova. Dominantu interiéru však představuje vzácná socha ukřižovaného Krista v životní velikosti. V kostelní věži se původně nacházely tři zvony. Během první světové války byly dva z nich odebrány pro vojenské účely. Na věži se tak zachoval pouze ten nejstarší pocházející z roku 1630.

Obec Věžná nabízí bohaté zázemí

Obec Věžná nabízí zázemí pro obyvatele i turisty. Přímo v obci se nachází prodejna s potravinami, ordinace praktického lékaře, pobočka pošty. Nechybí ani obecní knihovna a několik zájmových spolků, mezi něž patří například Myslivecké sdružení či oddíl badmintonu.