Návštěva praktického lékaře obvykle představuje vstupní kontakt na cestě pacienta k uzdravení. První kontakt je velmi důležitý k včasnému a správnému určení diagnózy. V ordinaci MUDr. Petra Cholevy můžete počítat s nadstandardní péčí v oblasti praktického lékařství. Provádí se zde preventivní prohlídky, povinné i dobrovolné očkování, vyšetření potřebná k udělení profesních, řidičských či zbrojních průkazů nebo předoperační i pooperační vyšetření. Ordinaci navštěvují pacienti s vysokým krevním tlakem, cukrovkou (diabetem) 2. typu nebo vysokým cholesterolem.

Praktický lékař MUDr. Petr Choleva spolupracuje s mnoha odborníky z různých lékařských oborů. Po určení základní diagnózy vás případně odkáže ke zkušenému specialistovi. Přímo součástí vybavení ordinace je EKG, glukometr či homekult.

Pacient na prvním místě

Cílem praktického lékaře je vytvoření co nejpříjemnějšího prostřední pro pacienty, aby se v ordinaci cítili co nejlépe. Lidé mohou využívat možnosti telefonického objednání. MUDr. Petr Choleva i ostatní zdravotnický personál mohou nabídnout kvalitní odborné vzdělání a mnoholeté zkušenosti. Zároveň se neustále vzdělávají v nejnovějších a nejmodernějších léčebných metodách, aby mohli pacientům nabídnout skutečně nadstandardní zdravotnické služby na nejvyšší úrovni.

Využívání moderních přístrojů a technologií

Pan doktor využívá moderních technologií, které pomáhají v přesnější a zároveň jednodušší kategorizaci pacientů. Lékař se díky tomu může plně věnovat vyšetření pacientů. Moderní zázemí a vybavení ordinace umožňuje přesné a účinné vyšetření. Součástí ordinace najdete například EKG či glukometr.