Společnost SD Install vznikla sloučením dvou subjektů: Gustav Schuh – zámečnictví, montážní práce a Josef Doležel – elektroinstalace. Sjednocením dvou firem vznikla společnost, která je svým rozsahem schopna poskytovat profesionální služby v oboru průmyslových instalací, montáží automatizovaných mechanických i robotických zařízení a výrobních linek. Pro každý projekt nabídne ten nejlepší technologický postup a systém tam, aby byl termín instalace co nejkratší a finální průmyslové zařízení odpovídalo přesně požadavkům zákazníka.

Průmyslová zařízení pro různé obory

Hlavní činností společnosti SD Install jsou instalace a elektroinstalace průmyslových zařízení využívaných v dřevoprůmyslu. Firma se však věnuje také realizaci průmyslových zařízení pro agrární průmysl, elektroinstalace kancelářských budov, veřejných objektů, bytových domů i průmyslových staveb. Má zkušenosti s návrhem a realizací třídicích zařízení, recyklačních linek, bioplynových stanic i linek na úpravy materiálů (dřeva, plastů, kovů a dalších).

Tým zkušených kvalifikovaných pracovníků

Společnost SD Install klade důraz na kvalifikovanost a odbornost pracovníků. Všichni mají odpovídající vzdělání, kvalifikace v oboru a praxi, a to včetně bohatých zkušeností z velkých projektů po celé Evropě. Firma spolupracuje i s dalšími subjekty, díky čemuž je schopna zajistit mnohé další služby. Patří mezi ně například výstavba hal průmyslových zařízení nebo kompletní průmyslové elektroinstalace.

Kompletní realizace – od zahájení projektu po předání

Cílem zmiňované firmy je poskytnou svým zákazníkům kompletní servis související s realizací průmyslových zařízení. Podle zadané projektové dokumentace a technických plánů nainstaluje jakékoliv výrobní zařízení a linky pro všechny průmyslové obory. Společnost SD Install zajistí vše potřebné od chvíle zahájení projektu. Po dokončení instalace zařízení provede jeho testy a zkoušky jednotlivých částí, motorů či sekčních modulů. Samozřejmostí je předání provozuschopné linky včetně kompletní dokumentace.