V roce 2011 byla založena společnost Jihosepar a.s. se sídlem ve Vimperku, která usiluje o dlouhodobé řešení situace odpadového hospodářství v jižních Čechách. Firmám, školám, obcím a živnostníkům nabízí pomoc s odpadovým hospodářstvím, které zahrnuje svoz, zpracování a předání zpracovatelům. Své služby poskytuje také v severních Čechách prostřednictvím vlastní pobočky v Libešicích u Litoměřic a společnosti Severosepar s. r. o. ve Šluknově. Zaměřuje se také na obchodní činnost v rámci ČR i okolních států.

Odpadové hospodářství – svoz odpadu a zpracování

Cílem společnosti Jihosepar Vimperk je kompletní řešení odpadového hospodářství s ohledem na přání a požadavky zákazníků. Proto ke každému klientovi přistupuje individuálně a nabízí řešení na míru. Zajišťuje řadu činností, které souvisí s odpadovým hospodářstvím a svozem odpadu. Nabízí výkup a zpracování sběrového papíru všech tříd, výkup a zpracování všech druhů plastů a folií, dále vykupuje železo a barevné kovy prostřednictvím externí společnosti.

Akciová společnost se v rámci odpadového hospodářství zaměřuje i na třídění a drcení papíru, plastu i skla, lisování druhotných surovin do balíků či likvidaci nebezpečných odpadů. Dále zajišťuje kontejnerovou a plachtovou přepravu a svoz odpadu ke zpracovateli, uskladňuje materiál pro odběratele a v neposlední řadě nabízí odborné poradenství v oblasti ekologie.

Obchodní činnost v ČR i zahraničí

Důležitou oblastí činnosti společnosti Jihosepar a.s. sídlící ve Vimperku je obchod. Společnost se zaměřuje na obchodní činnost v rámci odpadového hospodářství, a to jak na celém území České republiky, tak v okolních státech. Obchodní činnost tak zajišťuje například na Slovensku, v Německu, Rakousku či Maďarsku.

Ať už patříte mezi firmy, obce, spolky či školy a potřebujete zajistit svoz odpadu a pomoc v oblasti odpadového hospodářství, obraťte se na společnost Jihosepar. Představí vám nejvýhodnější řešení s ohledem na vaše přání a požadavky.