Máte pocit, že příliš protopíte a chtěli byste zjistit, v čem spočívá problém vašeho domu? Skutečným podkladem pro realizaci energetické úspory vám může být termografické měření firmy MEUTA. K termografickému měření využívá firma certifikovanou termokameru FLIR E6, která v České republice v daném oboru patří mezi technickou špičku.

Při termografickém měření zobrazuje termokamera prolnutí termoobrazu s fotoobrazem kontrolovaného objektu či stroje. Pomocí termokamery je možné kontrolovat kvalitu tepelné izolace budov, spolehlivou činnost elektrických rozvodů a zařízení i funkci strojů. Na konci termografického měření obdrží klient protokol s konkrétními snímky a technickým popisem, a to včetně případných doporučení pro odstranění zjištěných nedostatků.

Termografické měření v Horní Libchavě a okolí

Nabízené služby termovizního měření, a to termodiagnostiku budov, kontrolu elektrických rozvodů a elektrických zařízení a diagnostiku strojů a mechanických zařízení, můžete využít nejen v Horní Libchavě, ale také v Ústí nad Labem, Děčíně, Novém Boru či České Lípě nebo kdekoliv v okruhu do přibližně 100 km. Spolehnout se můžete na rychlý a profesionální přístup, který podtrhuje spolupráce s dalšími odborníky v oboru či výstupní protokol s doporučením.