Patříte mezi osoby se zrakovým postižením, nebo ve svém okolí někoho takového znáte? Pak se obraťte na obecně prospěšnou společnost TyfloCentrum Olomouc, která poskytuje sociální a tyflotechnické služby. Centrum podává pomocnou ruku všem osobám s postižením zraku, pomáhá jim se začleněním do společnosti a zajišťuje osvětovou činnost pro širokou veřejnost.

TyfloCentrum Olomouc vám pomůže najít práci

Jednou z oblastí činností, na které se TyfloCentrum Olomouc zaměřuje, je poskytování pomoci lidem se zrakovým postižením při hledání uplatnění na trhu práce. Podle dostupných statistiky nemá zaměstnání 7 z 10 osob s postižením zraku. Tento problém se dlouhodobě snaží řešit zmiňovaná společnost, která pomáhá s hledáním vhodné náplně práce. Součástí služeb je komunikace s úřady i zaměstnavateli.

Odborný personál vám pomůže také se sepsáním životopisu, vyřízení potřebných dokumentů či nástupem do zaměstnání. V případě potřeby zajistí TyfloCentrum Olomouc i asistenci a podporu přímo na pracovišti. Pravidelně organizuje různá setkání, během kterých si osoby se zrakovým postižením mohou předat své osobní zkušenosti. Vzájemně si pomáhají podporují při hledání práce, která je bude naplňovat.

Organizace kurzů a školení, půjčování pomůcek

TyfloCentrum Olomouc poskytuje kromě podpory při hledání zaměstnání řadu dalších služeb. Zaměřuje se například na organizaci různých kurzů a školení. Pořádá základní, přípravné, nástavbové, rekvalifikační i udržovací kurzy. Ty jsou zaměřené například na zvládnutí práce na počítači nebo mobilním telefonu.

Nedílnou součástí činnost společnosti je půjčování zdravotnických pomůcek pro osoby s postižením zraku. Po domluvě vám zapůjčí například digitální čtecí přístroj, ozvučený mobilní telefon nebo digitální zvětšovací lupu. TyfloCentrum Olomouc nabízí i možnost zapůjčení tandemového kola, na kterém vyrazíte na výlet se svými přáteli. Centrum pak usiluje také o odstraňování bariér v Olomouckém kraji, které postiženým osobám způsobují při pohybu v městském prostředí problémy.