V naší společnosti neustále stoupá potřeba odborníků s širokými znalostmi i dovednostmi z oblasti psychologie. Vysoká škola aplikované psychologie nabízí všem studentům vysokoškolskou kvalifikaci s aplikací psychologie a dalších společenskovědních oborů, aby mohli vykonávat práce i v oblasti managementu, personalistiky, a to nejen v České republice, ale kdekoliv po světě. 

Nová možnost studia psychologie

Vysoká škola aplikované psychologie poskytuje ve studijním programu Personální a interkulturní management možnost studia aplikované psychologie, a to hned ve dvou formách:

  • Denní prezenční studium: je určeno pro absolventy středních škol, kteří po ukončení získají titul bakalář
  • Kombinovaná forma studia: vhodná hlavně pro uchazeče z praxe, výuka probíhá v mimopracovní době, hlavně o víkendech

Škola nabízí novou možnost, jak studovat psychologii. V praktickém uplatňování psychologie a dalších společenských věd navazuje škola na 25leté zkušenosti s výukou, tréninky a dlouhodobým vzděláváním psychologie pro manažery, personalisty, podnikatele i obchodníky.

Celoživotní vzdělání a další programy

Vysoká škola aplikované psychologie poskytuje taktéž celoživotní vzdělání v oborech psychologie, personální management i interkulturalita. Dvousemestrální program nabízí výběr oboru, nebo předmětů samostatně, podle svého zaměření a potřeb.

Poskytuje rovněž výcviky: 

  • Výcvik v Rogersovské psychoterapii
  • Výcvik v systemickém a geštalt koučování 

Škola myslí i na zájemce o další rozšiřování a prohlubování kvalifikace v oblasti pedagogického a školního poradenství. Pro ně je v nabídce program s názvem Krizová intervence pro pedagogy.