Vyučování na základní škole Jiřího Gutha-Jarkovského probíhá v moderních učebnách, které jsou vybaveny multimediální počítačovou technikou ve spojení s interaktivními tabulemi. Pedagogický sbor dbá mimo jiné na praktické dovednosti, které si žáci osvojují a rozvíjejí v odborných učebnách fyziky, chemie či biologie, ale také cizích jazyků. Díky tomu jsou žáci již na základní škole co nejlépe připravení na budoucí osobní i profesní život. Praktické znalosti a schopnost domluvit se více než jedním cizích jazykem poskytují žákům široké možnosti ve výběru navazujícího středoškolského studia.

Široká nabídka zahraničních zájezdů

V rámci důrazu na studium cizích jazyků pořádá škola řadu zahraničních zájezdů, díky nimž mohou žáci dále prohlubovat své jazykové znalosti. Pořádají se například pravidelné zájezdy do Anglie, kde žáci poznávají tamní kulturu, učí se anglický jazyk a jsou konfrontovaní s rodilými mluvčími. Podobné zájezdy pořádá škola také do dalších zemí. Děti v minulosti navštívily například francouzské město Montpellier, kde bydleli ve francouzsky mluvících rodinách a účastnili se zajímavých výletů po okolí.

Součástí základní školy je jídelna i sportovní hala

Žáci základní školy Jiřího Gutha Jarkovského v Praze 1 mohou využít jídelny, která se nachází přímo v areálu školy. Děti zde mají každý den na výběr z několika jídel. K dispozici je také moderně vybavená sportovní hala vhodná pro množství pohybových aktivit od kolektivních míčových sportů až po různé druhy cvičení. Zapsat se mohou také do několika zájmových kroužků, které se zaměřují na míčové hry a florbal nebo na výuku cizích jazyků.