Najdeme vám tu správnou firmu.

Volejte 720 952 910

Domov Kunšov: domov se zvláštním režimem, Albrechtice

Domov Kunšov leží v obci Albrechtice uprostřed krásné ničím nerušené krajiny na okraji lesa. Dnešní domov se zvláštním režimem byl v minulosti Schwarzenberským mlýnem. V současné době poskytuje profesionální sociální služby s 24 hodinovou péčí pro osoby, které již nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.

Domov se zvláštním režimem – poskytované služby

Domov Kunšov disponuje kapacitou 24 lůžek. Klienti jsou ubytovaní ve dvoulůžkových, třílůžkových a čtyřlůžkových pokojích. Většina pokojů je vybavena vlastním sociálním zařízením a polohovacími lůžky s antidekubitními matracemi. V každém pokoji je základní vybavení, po domluvě je možné pokoje doplnit vlastním drobným nábytkem.

Klienti mají zajištěno stravování třikrát denně, v případě potřeby bude obstarán i dietní jídelníček. Po dohodě je možné rozšířit stravování o dopolední a odpolední svačinu, nápoj, přídavek a výživu. Klientům je poskytována nepřetržitá sociální péče. Postarají se o ně zkušené zdravotní sestry i smluvní lékaři – praktický lékař a psychiatr. Domov Kunšov obstará i aktivizační činnost pod vedením profesionálního terapeuta. Za účelem neustálého zvyšování kvality se personál pravidelně proškoluje a vzdělává.

Pro koho je Domov Kunšov určený

Cílem domova v Albrechticích je poskytnout kvalitní sociální služby osobám, které z důvodu zhoršeného zdravotního stavu nemohou dále žít ve svých domovech. Domov Kunšov dělá maximum pro to, aby se klienti cítili co nejvíce jako doma a nestali se sociálně vyloučenými osobami.

V prostorách domova se zvláštním režimem jsou ubytovány osoby ve věku od 27 let. Domov Kunšov je zaměřen na péči o osoby s chronickým duševním onemocněním, Alzheimerovou demencí, stařeckou či alkoholovou demencí i dalšími typy demence. 

TEMATICKÉ ČLÁNKY:

Domov seniorů Vidim vytváří příjemné prostředí pro důstojné stáří

Pro seniory, kteří se ocitli v tíživé životní situaci nebo jejich stav nedovoluje, aby byli sami doma, je tu Domov seniorů Vidim. Nabízíme sociální služby v podobě pobytu pro seniory se sníženou soběstačností ve…

celý článek >>

Sociální služby města Havířova: poskytovatel registrovaných sociálních služeb

Příspěvková organizace Sociální služby města Havířova patří mezi poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. Zaměřuje se na rodiny s dětmi, seniory, osoby se zdravotním postižením a všechny osoby…

celý článek >>

Oblastní charita Strakonice: charita ve Strakonicích a okolí

Ve složité životní situaci se může ocitnout každý člověk. A právě v takové chvíli potřebuje pomocnou ruku druhé osoby. Posláním Oblastní charity Strakonice je zachování důstojného života v jakékoliv životní…

celý článek >>

Centrum sociálních služeb Pomněnka: služby pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, Šumperk

Centrum sociálních služeb Pomněnka je nezisková organizace, která už přes 20 let poskytuje sociální služby pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. V posledních letech se Pomněnka zaměřuje zejména…

celý článek >>

Charita Slavičín: pečovatelská služba, osobní asistence a pomoc lidem v nouzi

Charita Slavičín zajišťuje charitativní a humanitární pomoc a poskytuje sociální služby lidem v nouzi. Zaměřuje se také na poskytování pečovatelských služeb a osobní asistence seniorům a lidem se zdravotním…

celý článek >>

LIPKA, z.s.: sociální služby, Prostějov

Zapsaný spolek LIPKA Prostějov je nestátní nezisková organizace, která již od roku 1993 poskytuje sociální služby dětem, mládeži a dospělým osobám se zdravotním znevýhodněním. Zájemci mohou využít tyto služby ve…

celý článek >>

Domácí péče ČČK: sociální služby a paliativní péče, Strakonice

Domácí péče ČČK ve Strakonicích poskytuje zdravotní ošetřovatelskou péči v domácím prostředí dle léčebného a ošetřovatelského plánu. Organizace zajišťuje sociální služby pro dlouhodobě nemocné a…

celý článek >>

Centrum Rožmitál pod Třemšínem: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem

Poskytovatel sociálních služeb Centrum Rožmitál pod Třemšínem zajišťuje sociální služby osobám, které jsou v nepříznivé životní situaci. Posláním centra je zajištění důstojného života při zachování…

celý článek >>

Agentura Irenka: domácí zdravotní a pečovatelská služba, Praha

Potřebujete zajistit pro sebe nebo své blízké na území Prahy domácí zdravotní péči nebo pečovatelskou službu? Obraťte se na agenturu Irenka, která poskytuje sociální služby již od roku 2000. Organizace je řádným…

celý článek >>

Karlovarská krajská nemocnice: největší poskytovatel zdravotnické péče v kraji

Karlovarská krajská nemocnice je největším poskytovatelem zdravotnické péče v Karlovarském kraji. Hlavním posláním nemocnice je zajistit kvalitní akutní, následnou, lůžkovou i ambulantní zdravotní péči, a to…

celý článek >>
Kontakty

Domov Kunšov: domov se zvláštním režimem, Albrechtice

Kontakt této firmy byl ověřen Kontakt této firmy byl ověřen Samota 16
389 01 Albrechtice u Drahonic
+420 602 851 771