Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace, Brno

Již od roku 1996 poskytuje příspěvková organizace Domov pro seniory Věstonická v Brně-Židenicích péči o seniory. Zřizovatelem domova pro seniory je statutární město Brno. Organizace usiluje poskytování kvalitní péče o staré osoby, a to včetně celoročního ubytování a stravování. Součástí zařízení je také domov se zvláštním režimem, který se zaměřuje na komplexní péči o seniory s demencí.

Sociální péče a celoroční ubytování

Domov pro seniory Věstonická poskytuje seniorům komplexní péči, a to včetně sociální péče zajišťované odborným proškoleným personálem. V zařízení sociální péče v Brně je seniorům zajištěna zdravotní, ošetřovatelská, rehabilitační i aktivizační péče. Personál domova pro seniory v Brně pomáhá starým lidem například při oblékání, osobní hygieně a dalších individuálních činnostech. Domov pro seniory Věstonická zajišťuje klientům jak celoroční ubytování, tak stravování. Domov pro seniory má k dispozici 104 lůžek, domov se zvláštním režimem pak 300 lůžek.

Společenské aktivity a kulturní vyžití

Součástí domova je kuchyně, lékařská ordinace, místnosti s vybavením pro rehabilitaci a aktivizaci, ale také kinosál, knihovna a rozsáhlá zahrada. Domov pro seniory Věstonické klade důraz na zapojování seniorů do kulturního a společenského života. Své klienty podporuje v aktivním přístupu k životu a pravidelně se podílí na organizaci hudebních i literárních akcí. Senioři si také mohou zahrát kulečník nebo kuželky, sledovat filmy nebo se zapojit do činnosti aktivizačních nebo keramických dílen.

TEMATICKÉ ČLÁNKY:

Domov Na Zátiší Rakovník: poskytovatel sociálních služeb

Domov Na Zátiší Rakovník poskytuje sociální služby seniorům ve věku od 60 let, kteří jsou z důvodu svého věku nebo zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby. Posláním Domova je zajištění aktivního a…

celý článek >>

Domov seniorů Vidim vytváří příjemné prostředí pro důstojné stáří

Pro seniory, kteří se ocitli v tíživé životní situaci nebo jejich stav nedovoluje, aby byli sami doma, je tu Domov seniorů Vidim. Nabízíme sociální služby v podobě pobytu pro seniory se sníženou soběstačností ve…

celý článek >>
domov benátky

Městské centrum komplexní péče Benátky nad Jizerou

Městské centrum komplexní péče v Benátkách nad Jizerou se zaměřuje na poskytování zdravotních a sociálních služeb. Ty zajišťuje jak ve formě pobytové, tak ambulantní a terénní. V zařízení poskytuje 4…

celý článek >>

Pečovatelská služba Městec Králové: odlehčovací a sociální služby, osobní asistence

Pečovatelská služba Městec Králové je registrovanou organizací zřizovanou Městskou nemocnicí Městec Králové. Cílem organizace je poskytovat kvalitní sociální služby osobám, které se nachází v nepříznivé…

celý článek >>

Centrum sociální pomoci a služeb: sociální služby a péče o seniory, Hradec Králové

Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s. s působností na území města Hradec Králové a v okolí se sociálním službám věnuje již přes 40 let. Organizace za dobu svého působení pomohla mnoha seniorům, zdravotně…

celý článek >>

Městská správa sociálních služeb – příspěvková organizace

V roce 1992 vznikla Městská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace, která poskytuje podporu a pomoc uživatelům formou pobytových, terénních a ambulantních služeb. MSSS v Mostě – p. o.…

celý článek >>

Domov seniorů Úvaly: poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorů Úvaly patří mezi příspěvkové organizace, které se zabývají poskytováním sociálních služeb. Domov důchodců je zřizován KÚ Středočeského kraje a je v provozu už od roku 1999. Posláním Domova seniorů…

celý článek >>

Domov se zvláštním režimem Terezín: pobytové zařízení poskytující sociální služby

Domov se zvláštním režimem Terezín se nachází v nejstarší budově ve městě postavené v roce 1780. Leží ve středu města přibližně 3 km od měst Litoměřice a Bohušovice nad Ohří, ve kterých se nachází…

celý článek >>

Anděl Strážný, z.ú.: sociální služba tísňové péče, Praha 2

  Anděl Strážný, z.ú. je registrovaným poskytovatelem sociální služby tísňové péče. Poskytuje pomoc seniorům, zdravotně postiženým či lidem po úrazu. Anděl Strážný je též vhodným pomocníkem pro ty, kteří…

celý článek >>

LIPKA, a.s.: sociální služby, Prostějov

Zapsaný spolek LIPKA Prostějov je nestátní nezisková organizace, která již od roku 1993 poskytuje sociální služby dětem, mládeži a dospělým osobám se zdravotním znevýhodněním. Zájemci mohou využít tyto služby ve…

celý článek >>
Kontakty

Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace, Brno

Kontakt této firmy byl ověřen Kontakt této firmy byl ověřen Věstonická 4304/1
628 00 Brno
+420 544 121 595