Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace, Brno

Již od roku 1996 poskytuje příspěvková organizace Domov pro seniory Věstonická v Brně-Židenicích péči o seniory. Zřizovatelem domova pro seniory je statutární město Brno. Organizace usiluje poskytování kvalitní péče o staré osoby, a to včetně celoročního ubytování a stravování. Součástí zařízení je také domov se zvláštním režimem, který se zaměřuje na komplexní péči o seniory s demencí.

Sociální péče a celoroční ubytování

Domov pro seniory Věstonická poskytuje seniorům komplexní péči, a to včetně sociální péče zajišťované odborným proškoleným personálem. V zařízení sociální péče v Brně je seniorům zajištěna zdravotní, ošetřovatelská, rehabilitační i aktivizační péče. Personál domova pro seniory v Brně pomáhá starým lidem například při oblékání, osobní hygieně a dalších individuálních činnostech. Domov pro seniory Věstonická zajišťuje klientům jak celoroční ubytování, tak stravování. Domov pro seniory má k dispozici 104 lůžek, domov se zvláštním režimem pak 300 lůžek.

Společenské aktivity a kulturní vyžití

Součástí domova je kuchyně, lékařská ordinace, místnosti s vybavením pro rehabilitaci a aktivizaci, ale také kinosál, knihovna a rozsáhlá zahrada. Domov pro seniory Věstonické klade důraz na zapojování seniorů do kulturního a společenského života. Své klienty podporuje v aktivním přístupu k životu a pravidelně se podílí na organizaci hudebních i literárních akcí. Senioři si také mohou zahrát kulečník nebo kuželky, sledovat filmy nebo se zapojit do činnosti aktivizačních nebo keramických dílen.

TEMATICKÉ ČLÁNKY:

Domov seniorů Vidim vytváří příjemné prostředí pro důstojné stáří

Pro seniory, kteří se ocitli v tíživé životní situaci nebo jejich stav nedovoluje, aby byli sami doma, je tu Domov seniorů Vidim. Nabízíme sociální služby v podobě pobytu pro seniory se sníženou soběstačností ve…

celý článek >>

Agentura Irenka: domácí zdravotní a pečovatelská služba, Praha

Potřebujete zajistit pro sebe nebo své blízké na území Prahy domácí zdravotní péči nebo pečovatelskou službu? Obraťte se na agenturu Irenka, která poskytuje sociální služby již od roku 2000. Organizace je řádným…

celý článek >>

Pečovatelská služba Městec Králové: odlehčovací a sociální služby, osobní asistence

Pečovatelská služba Městec Králové je registrovanou organizací zřizovanou Městskou nemocnicí Městec Králové. Cílem organizace je poskytovat kvalitní sociální služby osobám, které se nachází v nepříznivé…

celý článek >>

Dosio, o.p.s.: sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, Hradec Králové

Obecně prospěšná společnost Dosio Hradec Králové poskytuje sociální služby pro osoby se zdravotním postižením. Zaměřuje se především na pomoc osobám s těžkým zdravotním postižením, které se pohybují…

celý článek >>

Centrum sociální pomoci a služeb: sociální služby a péče o seniory, Hradec Králové

Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s. s působností na území města Hradec Králové a v okolí se sociálním službám věnuje již přes 40 let. Organizace za dobu svého působení pomohla mnoha seniorům, zdravotně…

celý článek >>

Městská správa sociálních služeb – příspěvková organizace

V roce 1992 vznikla Městská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace, která poskytuje podporu a pomoc uživatelům formou pobytových, terénních a ambulantních služeb. MSSS v Mostě – p. o.…

celý článek >>

Domov seniorů Úvaly: poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorů Úvaly patří mezi příspěvkové organizace, které se zabývají poskytováním sociálních služeb. Domov důchodců je zřizován KÚ Středočeského kraje a je v provozu už od roku 1999. Posláním Domova seniorů…

celý článek >>

Domov se zvláštním režimem Terezín: pobytové zařízení poskytující sociální služby

Domov se zvláštním režimem Terezín se nachází v nejstarší budově ve městě postavené v roce 1780. Leží ve středu města přibližně 3 km od měst Litoměřice a Bohušovice nad Ohří, ve kterých se nachází…

celý článek >>

Charita Slavičín: pečovatelská služba, osobní asistence a pomoc lidem v nouzi

Charita Slavičín zajišťuje charitativní a humanitární pomoc a poskytuje sociální služby lidem v nouzi. Zaměřuje se také na poskytování pečovatelských služeb a osobní asistence seniorům a lidem se zdravotním…

celý článek >>

Anděl Strážný, z.ú.: sociální služba tísňové péče, Praha 2

Anděl Strážný, z.ú. je registrovaným poskytovatelem sociální služby tísňové péče. Poskytuje pomoc seniorům, zdravotně postiženým či lidem po úrazu. Anděl Strážný je též vhodným pomocníkem pro ty, kteří…

celý článek >>
Kontakty

Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace, Brno

Kontakt této firmy byl ověřen Kontakt této firmy byl ověřen Věstonická 4304/1
628 00 Brno
+420 544 121 595