Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace, Brno

Již od roku 1996 poskytuje příspěvková organizace Domov pro seniory Věstonická v Brně-Židenicích péči o seniory. Zřizovatelem domova pro seniory je statutární město Brno. Organizace usiluje poskytování kvalitní péče o staré osoby, a to včetně celoročního ubytování a stravování. Součástí zařízení je také domov se zvláštním režimem, který se zaměřuje na komplexní péči o seniory s demencí.

Sociální péče a celoroční ubytování

Domov pro seniory Věstonická poskytuje seniorům komplexní péči, a to včetně sociální péče zajišťované odborným proškoleným personálem. V zařízení sociální péče v Brně je seniorům zajištěna zdravotní, ošetřovatelská, rehabilitační i aktivizační péče. Personál domova pro seniory v Brně pomáhá starým lidem například při oblékání, osobní hygieně a dalších individuálních činnostech. Domov pro seniory Věstonická zajišťuje klientům jak celoroční ubytování, tak stravování. Domov pro seniory má k dispozici 104 lůžek, domov se zvláštním režimem pak 300 lůžek.

Společenské aktivity a kulturní vyžití

Součástí domova je kuchyně, lékařská ordinace, místnosti s vybavením pro rehabilitaci a aktivizaci, ale také kinosál, knihovna a rozsáhlá zahrada. Domov pro seniory Věstonické klade důraz na zapojování seniorů do kulturního a společenského života. Své klienty podporuje v aktivním přístupu k životu a pravidelně se podílí na organizaci hudebních i literárních akcí. Senioři si také mohou zahrát kulečník nebo kuželky, sledovat filmy nebo se zapojit do činnosti aktivizačních nebo keramických dílen.