Domov seniorů Úvaly: poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorů Úvaly patří mezi příspěvkové organizace, které se zabývají poskytováním sociálních služeb. Domov důchodců je zřizován KÚ Středočeského kraje a je v provozu už od roku 1999. Posláním Domova seniorů Úvaly je vytvořit bezpečné a příjemné prostředí pro starší osoby, které potřebují adekvátní zázemí a ošetřovatelskou péči.

Domov seniorů Úvaly vytváří příjemné společenství

Domov seniorů Úvaly usiluje o zachování optimální míry samostatnosti, nezávislosti a odpovědnosti. Přispívá k prožití plnohodnotného života a klade důraz na vytváření příjemného společenství seniorů. Domov důchodců poskytuje sociální i ošetřovatelskou službu s ohledem na uspokojení individuálních potřeb uživatelů.

Domov seniorů Úvaly pomáhá starým osobám ve využívání místních institucí, připravuje bohatý kulturní program a podporuje seniory i jejich rodinné příslušníky ve vzájemném setkávání. Kapacita domova je 47 osob. Služby jsou poskytovány 24 hodin denně. Součástí služeb je sociální a zdravotní péče, stravování, ubytování, rehabilitace a další.

Terénní odlehčovací služba

Domov důchodců nabízí také terénní odlehčovací službu určenou seniorům, o které je pečováno v domácím prostředí. Poskytované služby pomáhají ulehčit práci pečujícím osobám a dopřát jim odpočinek či prostor pro vyřízení osobních záležitostí. Služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost. Kromě samotných sociálních služeb v místě bydliště je poskytováno také odborné poradenství pro příslušníky rodiny.

TEMATICKÉ ČLÁNKY:

Domov seniorů Vidim vytváří příjemné prostředí pro důstojné stáří

Pro seniory, kteří se ocitli v tíživé životní situaci nebo jejich stav nedovoluje, aby byli sami doma, je tu Domov seniorů Vidim. Nabízíme sociální služby v podobě pobytu pro seniory se sníženou soběstačností ve…

celý článek >>

Domov Na Zátiší Rakovník: poskytovatel sociálních služeb

Domov Na Zátiší Rakovník poskytuje sociální služby seniorům ve věku od 60 let, kteří jsou z důvodu svého věku nebo zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby. Posláním Domova je zajištění aktivního a…

celý článek >>

Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace, Brno

Již od roku 1996 poskytuje příspěvková organizace Domov pro seniory Věstonická v Brně-Židenicích péči o seniory. Zřizovatelem domova pro seniory je statutární město Brno. Organizace usiluje poskytování kvalitní péče…

celý článek >>

Centrum sociální pomoci a služeb: sociální služby a péče o seniory, Hradec Králové

Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s. s působností na území města Hradec Králové a v okolí se sociálním službám věnuje již přes 40 let. Organizace za dobu svého působení pomohla mnoha seniorům, zdravotně…

celý článek >>

Péče Těně: domov pro seniory a hendikepované

Domov Péče Těně poskytuje pečovatelskou služby seniorům a zdravotně postiženým. Středisko v Těních nedaleko Rokycan nabízí dlouhodobé ubytování i krátké odlehčovací pobyty s rodinnou atmosférou a péčí…

celý článek >>

Domov se zvláštním režimem Terezín: pobytové zařízení poskytující sociální služby

Domov se zvláštním režimem Terezín se nachází v nejstarší budově ve městě postavené v roce 1780. Leží ve středu města přibližně 3 km od měst Litoměřice a Bohušovice nad Ohří, ve kterých se nachází…

celý článek >>
domov benátky

Městské centrum komplexní péče Benátky nad Jizerou

Městské centrum komplexní péče v Benátkách nad Jizerou se zaměřuje na poskytování zdravotních a sociálních služeb. Ty zajišťuje jak ve formě pobytové, tak ambulantní a terénní. V zařízení poskytuje 4…

celý článek >>

Anděl Strážný, z.ú.: sociální služba tísňové péče, Praha 2

  Anděl Strážný, z.ú. je registrovaným poskytovatelem sociální služby tísňové péče. Poskytuje pomoc seniorům, zdravotně postiženým či lidem po úrazu. Anděl Strážný je též vhodným pomocníkem pro ty, kteří…

celý článek >>

LIPKA, a.s.: sociální služby, Prostějov

Zapsaný spolek LIPKA Prostějov je nestátní nezisková organizace, která již od roku 1993 poskytuje sociální služby dětem, mládeži a dospělým osobám se zdravotním znevýhodněním. Zájemci mohou využít tyto služby ve…

celý článek >>

Centrum Rožmitál pod Třemšínem: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem

Poskytovatel sociálních služeb Centrum Rožmitál pod Třemšínem zajišťuje sociální služby osobám, které jsou v nepříznivé životní situaci. Posláním centra je zajištění důstojného života při zachování…

celý článek >>
Kontakty

Domov seniorů Úvaly: poskytovatel sociálních služeb

Kontakt této firmy byl ověřen Kontakt této firmy byl ověřen nám. Svobody 1475
250 82 Úvaly
+420 731 615 680