Domov seniorů Úvaly: poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorů Úvaly patří mezi příspěvkové organizace, které se zabývají poskytováním sociálních služeb. Domov důchodců je zřizován KÚ Středočeského kraje a je v provozu už od roku 1999. Posláním Domova seniorů Úvaly je vytvořit bezpečné a příjemné prostředí pro starší osoby, které potřebují adekvátní zázemí a ošetřovatelskou péči.

Domov seniorů Úvaly vytváří příjemné společenství

Domov seniorů Úvaly usiluje o zachování optimální míry samostatnosti, nezávislosti a odpovědnosti. Přispívá k prožití plnohodnotného života a klade důraz na vytváření příjemného společenství seniorů. Domov důchodců poskytuje sociální i ošetřovatelskou službu s ohledem na uspokojení individuálních potřeb uživatelů.

Domov seniorů Úvaly pomáhá starým osobám ve využívání místních institucí, připravuje bohatý kulturní program a podporuje seniory i jejich rodinné příslušníky ve vzájemném setkávání. Kapacita domova je 47 osob. Služby jsou poskytovány 24 hodin denně. Součástí služeb je sociální a zdravotní péče, stravování, ubytování, rehabilitace a další.

Terénní odlehčovací služba

Domov důchodců nabízí také terénní odlehčovací službu určenou seniorům, o které je pečováno v domácím prostředí. Poskytované služby pomáhají ulehčit práci pečujícím osobám a dopřát jim odpočinek či prostor pro vyřízení osobních záležitostí. Služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost. Kromě samotných sociálních služeb v místě bydliště je poskytováno také odborné poradenství pro příslušníky rodiny.