Domov seniorů Úvaly: poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorů Úvaly patří mezi příspěvkové organizace, které se zabývají poskytováním sociálních služeb. Domov důchodců je zřizován KÚ Středočeského kraje a je v provozu už od roku 1999. Posláním Domova seniorů Úvaly je vytvořit bezpečné a příjemné prostředí pro starší osoby, které potřebují adekvátní zázemí a ošetřovatelskou péči.

Domov seniorů Úvaly vytváří příjemné společenství

Domov seniorů Úvaly usiluje o zachování optimální míry samostatnosti, nezávislosti a odpovědnosti. Přispívá k prožití plnohodnotného života a klade důraz na vytváření příjemného společenství seniorů. Domov důchodců poskytuje sociální i ošetřovatelskou službu s ohledem na uspokojení individuálních potřeb uživatelů.

Domov seniorů Úvaly pomáhá starým osobám ve využívání místních institucí, připravuje bohatý kulturní program a podporuje seniory i jejich rodinné příslušníky ve vzájemném setkávání. Kapacita domova je 47 osob. Služby jsou poskytovány 24 hodin denně. Součástí služeb je sociální a zdravotní péče, stravování, ubytování, rehabilitace a další.

Terénní odlehčovací služba

Domov důchodců nabízí také terénní odlehčovací službu určenou seniorům, o které je pečováno v domácím prostředí. Poskytované služby pomáhají ulehčit práci pečujícím osobám a dopřát jim odpočinek či prostor pro vyřízení osobních záležitostí. Služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost. Kromě samotných sociálních služeb v místě bydliště je poskytováno také odborné poradenství pro příslušníky rodiny.

TEMATICKÉ ČLÁNKY:

Agentura Irenka: domácí zdravotní a pečovatelská služba, Praha

Potřebujete zajistit pro sebe nebo své blízké na území Prahy domácí zdravotní péči nebo pečovatelskou službu? Obraťte se na agenturu Irenka, která poskytuje sociální služby již od roku 2000. Organizace je řádným…

celý článek >>

Domov seniorů Vidim vytváří příjemné prostředí pro důstojné stáří

Pro seniory, kteří se ocitli v tíživé životní situaci nebo jejich stav nedovoluje, aby byli sami doma, je tu Domov seniorů Vidim. Nabízíme sociální služby v podobě pobytu pro seniory se sníženou soběstačností ve…

celý článek >>

Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace, Brno

Již od roku 1996 poskytuje příspěvková organizace Domov pro seniory Věstonická v Brně-Židenicích péči o seniory. Zřizovatelem domova pro seniory je statutární město Brno. Organizace usiluje poskytování kvalitní péče…

celý článek >>

Centrum sociální pomoci a služeb: sociální služby a péče o seniory, Hradec Králové

Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s. s působností na území města Hradec Králové a v okolí se sociálním službám věnuje již přes 40 let. Organizace za dobu svého působení pomohla mnoha seniorům, zdravotně…

celý článek >>

Péče Těně: domov pro seniory a hendikepované

Domov Péče Těně poskytuje pečovatelskou služby seniorům a zdravotně postiženým. Středisko v Těních nedaleko Rokycan nabízí dlouhodobé ubytování i krátké odlehčovací pobyty s rodinnou atmosférou a péčí…

celý článek >>

Domov se zvláštním režimem Terezín: pobytové zařízení poskytující sociální služby

Domov se zvláštním režimem Terezín se nachází v nejstarší budově ve městě postavené v roce 1780. Leží ve středu města přibližně 3 km od měst Litoměřice a Bohušovice nad Ohří, ve kterých se nachází…

celý článek >>

Charita Slavičín: pečovatelská služba, osobní asistence a pomoc lidem v nouzi

Charita Slavičín zajišťuje charitativní a humanitární pomoc a poskytuje sociální služby lidem v nouzi. Zaměřuje se také na poskytování pečovatelských služeb a osobní asistence seniorům a lidem se zdravotním…

celý článek >>

Anděl Strážný, z.ú.: sociální služba tísňové péče, Praha 2

Anděl Strážný, z.ú. je registrovaným poskytovatelem sociální služby tísňové péče. Poskytuje pomoc seniorům, zdravotně postiženým či lidem po úrazu. Anděl Strážný je též vhodným pomocníkem pro ty, kteří…

celý článek >>

LIPKA, a.s.: sociální služby, Prostějov

Zapsaný spolek LIPKA Prostějov je nestátní nezisková organizace, která již od roku 1993 poskytuje sociální služby dětem, mládeži a dospělým osobám se zdravotním znevýhodněním. Zájemci mohou využít tyto služby ve…

celý článek >>

Domácí péče ČČK: sociální služby a paliativní péče, Strakonice

Domácí péče ČČK ve Strakonicích poskytuje zdravotní ošetřovatelskou péči v domácím prostředí dle léčebného a ošetřovatelského plánu. Organizace zajišťuje sociální služby pro dlouhodobě nemocné a…

celý článek >>
Kontakty

Domov seniorů Úvaly: poskytovatel sociálních služeb

Kontakt této firmy byl ověřen Kontakt této firmy byl ověřen nám. Svobody 1475
250 82 Úvaly
+420 731 615 680