Najdeme vám tu správnou firmu.

Volejte 720 952 910

Domov seniorů Úvaly: poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorů Úvaly patří mezi příspěvkové organizace, které se zabývají poskytováním sociálních služeb. Domov důchodců je zřizován KÚ Středočeského kraje a je v provozu už od roku 1999. Posláním Domova seniorů Úvaly je vytvořit bezpečné a příjemné prostředí pro starší osoby, které potřebují adekvátní zázemí a ošetřovatelskou péči.

Domov seniorů Úvaly vytváří příjemné společenství

Domov seniorů Úvaly usiluje o zachování optimální míry samostatnosti, nezávislosti a odpovědnosti. Přispívá k prožití plnohodnotného života a klade důraz na vytváření příjemného společenství seniorů. Domov důchodců poskytuje sociální i ošetřovatelskou službu s ohledem na uspokojení individuálních potřeb uživatelů.

Domov seniorů Úvaly pomáhá starým osobám ve využívání místních institucí, připravuje bohatý kulturní program a podporuje seniory i jejich rodinné příslušníky ve vzájemném setkávání. Kapacita domova je 47 osob. Služby jsou poskytovány 24 hodin denně. Součástí služeb je sociální a zdravotní péče, stravování, ubytování, rehabilitace a další.

Terénní odlehčovací služba

Domov důchodců nabízí také terénní odlehčovací službu určenou seniorům, o které je pečováno v domácím prostředí. Poskytované služby pomáhají ulehčit práci pečujícím osobám a dopřát jim odpočinek či prostor pro vyřízení osobních záležitostí. Služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost. Kromě samotných sociálních služeb v místě bydliště je poskytováno také odborné poradenství pro příslušníky rodiny.

TEMATICKÉ ČLÁNKY:

Péče Těně: domov pro seniory a hendikepované

Domov Péče Těně poskytuje pečovatelskou služby seniorům a zdravotně postiženým. Středisko v Těních nedaleko Rokycan nabízí dlouhodobé ubytování i krátké odlehčovací pobyty s rodinnou atmosférou a péčí…

celý článek >>

Centrum Rožmitál pod Třemšínem: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem

Poskytovatel sociálních služeb Centrum Rožmitál pod Třemšínem zajišťuje sociální služby osobám, které jsou v nepříznivé životní situaci. Posláním centra je zajištění důstojného života při zachování…

celý článek >>

Sociální služby města Havířova: poskytovatel registrovaných sociálních služeb

Příspěvková organizace Sociální služby města Havířova patří mezi poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. Zaměřuje se na rodiny s dětmi, seniory, osoby se zdravotním postižením a všechny osoby…

celý článek >>

G-centrum Tábor: domov pro seniory, azylový dům a další sociální služby

Příspěvková organizace G-centrum Tábor se stará o provoz domova pro seniory, azylového domu i střediska sociálních služeb. Dále zajišťuje činnost pečovatelské služby, odlehčovací služby, noclehárny i denního…

celý článek >>

Oblastní charita Strakonice: charita ve Strakonicích a okolí

Ve složité životní situaci se může ocitnout každý člověk. A právě v takové chvíli potřebuje pomocnou ruku druhé osoby. Posláním Oblastní charity Strakonice je zachování důstojného života v jakékoliv životní…

celý článek >>

Anděl Strážný, z.ú.: sociální služba tísňové péče, Praha 2

Anděl Strážný, z.ú. je registrovaným poskytovatelem sociální služby tísňové péče. Poskytuje pomoc seniorům, zdravotně postiženým či lidem po úrazu. Anděl Strážný je též vhodným pomocníkem pro ty, kteří…

celý článek >>

Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb, Obrataň

V příjemném prostředí kraje Vysočina v obci Obrataň se nachází Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb. Cílem školy je zajistit kvalitní odborné středoškolské vzdělání všem studentů, kteří se…

celý článek >>

Svaz tělesně postižených v České republice, městská organizace Brno

Nestátní nezisková organizace Svaz tělesně postižených v České republice sdružuje osoby se zdravotním postižením a hájí jejich potřeby a zájmy. V roce 1992 se oddělila od Svazu invalidů a neustále se s vývojem doby…

celý článek >>

Centrum intervenčních a psychosociálních služeb, Liberecký kraj

Centrum intervenčních a psychosociálních služeb nabízí své služby všem, kteří jsou ohroženi domácím násilím i všem rodinám nacházejících se ve složitých životních situacích. Na poradnu se může obrátit…

celý článek >>

Domov Kunšov: domov se zvláštním režimem, Albrechtice

Domov Kunšov leží v obci Albrechtice uprostřed krásné ničím nerušené krajiny na okraji lesa. Dnešní domov se zvláštním režimem byl v minulosti Schwarzenberským mlýnem. V současné době poskytuje profesionální…

celý článek >>
Kontakty

Domov seniorů Úvaly: poskytovatel sociálních služeb

Kontakt této firmy byl ověřen Kontakt této firmy byl ověřen nám. Svobody 1475
250 82 Úvaly
+420 731 615 680