JUDr. Miloslav Hauerland: Exekutorský úřad Praha 5

Možná jste se u soudu domohli svých práv, to ale neznamená, že už máte vyhráno. Pokud vám i po několika měsících či letech dluží povinná osoba vše, co vám bylo pravomocným rozsudkem přiznáno, obraťte na soudního exekutora. Exekutorský úřad Praha 5 v čele s JUDr. Miloslavem Hauerlandem je silným a stabilním partnerem, který vám pomůže domoci se svých práv. Na finančním trhu se pohybuje řadu let a s vymáháním pohledávek má bohaté zkušenosti.

Domáhejte se svých práv s pomocí soudního exekutora

Od roku 2001 se dle nového zákona můžete obrátit na soukromého soudního exekutora. Exekutorský úřad Praha 5 pomáhá s vymáháním dluhů zákonnou cestou. Pomůže také v případě, kdy vlastníte nemovitost, kterou by měl podle pravomocného rozsudku uživatel vyklidit a opustit, přesto ji dále využívá.

Pokud využijete služeb soudního exekutora, nemusíte pátrat po tom, jakým majetkem povinná osoba disponuje. Exekutor má sám prostředky k tomu, aby zajistil a vyhodnotil veškerý majetek a následně jej zpeněžil. Exekutorský úřad Praha 5 se postará o zajištění veškerého majetku, má přístup k bankám, finančním institucím, katastru nemovitostí, může se obrátit i na policii a orgány státní správy. Exekuce je jednou z mála možností, jak získat zpět prostředky, které vám ze zákona patří.

Dražby nemovitostí a dalšího majetku

V případě exekuce se zajištěný majetek připraví k dražbě za účelem zpeněžení a následného předání finančních prostředků osobě, které náleží. Proto Exekutorský úřad Praha 5 pravidelně pořádá dražby nemovitostí i dalšího zajištěného majetku. Na internetových stránkách soudního exekutora se o aktuálních plánovaných dražbách dozvíte veškeré potřebné informace. Dočtete se zde také informace o postupu při řešení exekucí, stejně jako výklady zákonů, rady při využití služeb soudního exekutora či sazebníky.