Městské centrum komplexní péče Benátky nad Jizerou

Městské centrum komplexní péče v Benátkách nad Jizerou se zaměřuje na poskytování zdravotních a sociálních služeb. Ty zajišťuje jak ve formě pobytové, tak ambulantní a terénní. V zařízení poskytuje 4 registrované sociální služby, a to domov pro seniory, odlehčovací služby, denní stacionář a pečovatelskou službu. V neposlední řadě provozuje centrum osobní hygieny nebo půjčovnu kompenzačních pomůcek.

Domov pro seniory s kapacitou 40 klientů

Domov pro seniory zřizovaný v Benátkách nad Jizerou zřizovaný Městským centrem komplexní péče poskytuje služby seniorům od 65 let. V současné době má pobytová služba kapacitu pro 40 klientů. Vznikla v roce 2007 jako náhrada za zaniklou službu „Penzion pro důchodce“, která fungovala již od roku 1994.

Základní péče domova pro seniory je hrazena z příspěvku na péči. Zdravotní péči poskytují zdravotní sestry dle ordinace lékaře. Součástí služby je také poskytování základního sociálního poradenství, a to bez úhrady. Personál domova klade důraz na přátelský a vstřícný přístup ke klientům, navíc pro ně pravidelně připravuje kulturní a společenský program.

Odlehčovací a pečovatelská služba

Mezi další činnosti Městského centra komplexní péče v Benátkách nad Jizerou patří zajišťování odlehčovací služby. Jejím posláním je umožnit trvale pečujícím fyzickým osobám nezbytný odpočinek či prostor pro zajištění osobních potřeb. Pečujete o blízkou osobu a potřebujete zajistit péči v době, kdy budete například na dovolené? Využijte profesionální odlehčovací služby, v rámci které bude mít uživatel zajištění pobytu, stravu a podporu kvality života.

Městské centrum v Benátkách se zaměřuje také na zajišťování pečovatelské služby. Tým sociálních pracovnic a pracovníků pomáhá uživatelům v jejich přirozeném domácím prostředí. Kromě Benátek je tato služba poskytována také v obcích Bezno, Chotětov, Kochánky, Mečeříž, Předměřice, Sedlec, Skorkov a Zdětín.

Provoz denního stacionáře

Ambulantní služby klientům, kteří potřebují pomoc jiné osoby, jsou poskytovány v rámci denního stacionáře. Centrum usiluje o zachování kvality života klientů, kteří si přejí zůstat v přirozených domácích podmínkách. Mezi další služby patří provoz prádelny, půjčovny kompenzačních pomůcek nebo centra osobní hygieny.

Tato firma je označena jako dobrý kontakt

V ČEM JSME DOBŘÍ

• Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb s mnohaletou tradicí
• Provoz domova pro seniory v Benátkách nad Jizerou
• Denní stacionář i odlehčovací a pečovatelská služba
• Služby prádelny, centra osobní hygieny i půjčovny kompenzačních pomůcek

TEMATICKÉ ČLÁNKY:

Domov seniorů Vidim vytváří příjemné prostředí pro důstojné stáří

Pro seniory, kteří se ocitli v tíživé životní situaci nebo jejich stav nedovoluje, aby byli sami doma, je tu Domov seniorů Vidim. Nabízíme sociální služby v podobě pobytu pro seniory se sníženou soběstačností ve…

celý článek >>

Domov Na Zátiší Rakovník: poskytovatel sociálních služeb

Domov Na Zátiší Rakovník poskytuje sociální služby seniorům ve věku od 60 let, kteří jsou z důvodu svého věku nebo zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby. Posláním Domova je zajištění aktivního a…

celý článek >>

Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace, Brno

Již od roku 1996 poskytuje příspěvková organizace Domov pro seniory Věstonická v Brně-Židenicích péči o seniory. Zřizovatelem domova pro seniory je statutární město Brno. Organizace usiluje poskytování kvalitní péče…

celý článek >>

Centrum Rožmitál pod Třemšínem: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem

Poskytovatel sociálních služeb Centrum Rožmitál pod Třemšínem zajišťuje sociální služby osobám, které jsou v nepříznivé životní situaci. Posláním centra je zajištění důstojného života při zachování…

celý článek >>

Centrum sociální pomoci a služeb: sociální služby a péče o seniory, Hradec Králové

Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s. s působností na území města Hradec Králové a v okolí se sociálním službám věnuje již přes 40 let. Organizace za dobu svého působení pomohla mnoha seniorům, zdravotně…

celý článek >>

Městská správa sociálních služeb – příspěvková organizace

V roce 1992 vznikla Městská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace, která poskytuje podporu a pomoc uživatelům formou pobytových, terénních a ambulantních služeb. MSSS v Mostě – p. o.…

celý článek >>

Domov seniorů Úvaly: poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorů Úvaly patří mezi příspěvkové organizace, které se zabývají poskytováním sociálních služeb. Domov důchodců je zřizován KÚ Středočeského kraje a je v provozu už od roku 1999. Posláním Domova seniorů…

celý článek >>

Domov se zvláštním režimem Terezín: pobytové zařízení poskytující sociální služby

Domov se zvláštním režimem Terezín se nachází v nejstarší budově ve městě postavené v roce 1780. Leží ve středu města přibližně 3 km od měst Litoměřice a Bohušovice nad Ohří, ve kterých se nachází…

celý článek >>

Anděl Strážný, z.ú.: sociální služba tísňové péče, Praha 2

  Anděl Strážný, z.ú. je registrovaným poskytovatelem sociální služby tísňové péče. Poskytuje pomoc seniorům, zdravotně postiženým či lidem po úrazu. Anděl Strážný je též vhodným pomocníkem pro ty, kteří…

celý článek >>

LIPKA, a.s.: sociální služby, Prostějov

Zapsaný spolek LIPKA Prostějov je nestátní nezisková organizace, která již od roku 1993 poskytuje sociální služby dětem, mládeži a dospělým osobám se zdravotním znevýhodněním. Zájemci mohou využít tyto služby ve…

celý článek >>