Intrum Czech, s.r.o. je firma, která se zabývá odkupem pohledávek, mezinárodním vymáháním pohledávek a disponují centrem nadnárodních pohledávek. Spravují pohledávky nejen pro bankovní klienty, ale i pro další průmyslové sektory a menší firmy.
Intrum Czech, s.r.o. je firma, která se odkupem pohledávek, mezinárodním vymáháním pohledávek a také disponují centrem nadnárodních pohledávek. Spravují pohledávky nejen pro bankovní klienty, ale i pro další průmyslové sektory a menší firmy.