Geopatogeny a jejich odstraněním se zabývali již staří Egypťané, Řekové i Číňané. Geopatogenní zóny ovlivňují fungování lidského organismu i individuální pole jedince různou silou. Geopatogenní zóna je nepravidelnou oblastí v prostoru, kterou zatěžuje určité záření pocházejících z radiací, přijímačů nebo rentgenů. Zdrojem záření může být mnoho. Mezi původce působení patří magnetické pole, ultrazvuky i gravitační vibrace. Vlivy tedy mají jak podzemní vlivy, tak voda nebo geologické útvary.

Geopatogenních zón je tedy velké množství a na některých místech se mohou křížit. Vzájemné působení různých vlivů násobí negativní účinky

Geopatogenní zóny narušují spánek i léčbu

Geopatogenní zóny způsobují onemocnění, bolesti těla, ztrátu energie nebo problémy se spánkem. Dlouhodobým pobytem v narušených oblastech může ztížit uzdravování nebo i nemoci způsobovat. Léky předepsané od lékaře na chronické bolesti kloubů, migrény či bušení srdce jsou často zbytečné, když pobyt v geopatogenní zóně účinek léků oslabuje

Lze zónu zcela odstranit?

Záření nejde zcela odstranit, ale existují prostředky, jak jeho intenzitu snížit. Po určité době záření samo od sebe odezní, prostředí se vyčistí a problémy ustanou. Jedním z prostředků je instalace přístroje Somavedic, který harmonizuje okolní prostředí. Polodrahokamy a drahokamy v daném rozestavení ukrývají velké množství energie. 

Somavedic pomocí síly minerálů odstraní negativní vlivy

Somavedic vám pomůže zbavit se oblastí narušujících váš organismus. Na základě principu řízeného uvolnění energie minerálů pomáhá proti nežádoucím geopatogenním zónám. K prvním účinkům dochází již po třech hodinách po instalaci, kdy dojde ke zrušení geopatogenních zón. Většina lidí první účinky nepocítí, ale atmosféra v prostředí se postupně uvolňuje. Reakce organismu na odstranění geopatogenních zón lze přirovnat k detoxikaci. 

Působení minerálů obsažených v Somavedicu postupně napomáhá zlepšovat spánkový režim a rušit negativní vlivy působící na organismus. Během několika týdnů dochází k eliminaci geopatogenní zátěže a následného posilování organismu. Vliv Somavedicu je dlouhodobý a zajišťuje pročištění oblasti zatížené magnetickými, energickými poli.