Co je elektrosmog?

Elektrosmog je novým problémem zapříčiněným dnešní technologickou společností. Čím více moderních technologií využíváme, tím většímu riziku se vystavujeme. Elektronika je součástí našeho každodenního života, aniž bychom si to často uvědomovali. Jak elektrosmog vzniká a jak se proti němu účinně bránit? 

Vlivem technologií se rozšiřuje neionizované elektromagnetické záření, které není okem pozorovatelné. Elektrosmog je produkován všude v průmyslových oblastech a hlavně městech. Elektromagnetické znečištění vysílají moderní technologie založené na záření, elektrické energii a magnetismu. Zdrojem elektrosmogu jsou komunikační vysílače všeho druhu. Mobilní telefony jsou přímým zdrojem elektromagnetického znečištění, které na nás působí každý den. Veškeré technologie založené na přenosu signálu, ať už přijímače nebo vysílače, vysílají do okolí záření

Elektrosmog je všude, kde jsou technologie

Elektrosmog je produkován všude, kde je vytvářena elektromagnetická zátěž. Zdrojem tak jsou prakticky všechny spotřebiče v naší domácnosti i velké technologické celky v našem okolí. Elektrosmog se nachází všude od elektráren přes vedení vysokého napětí až po napájecí kabely. Zdrojem jsou také vznětové a výbušné motory založené na jiskření a výbojích. 

Negativní dopady na zdraví

Elektrosmog je vzhledem k životu s technologiemi všude kolem nás ať už chceme nebo ne. Elektromagnetické záření se dělí nízkofrekvenční a vysokofrekvenční pole, které může ovlivňovat funkci nervové soustavy. Vlivem elektrosmogu dochází ke dráždění očního vjemu spojeného s bolestí hlavy, poruchou pozornosti nebo špatnou kvalitou spánku. Vysokofrekvenční záření je odborníky zkoumáno v souvislosti s potenciálními vznikem rakovinotvorných buněk. Zároveň studie zkoumají vliv mobilních telefonů a jejich záření na vznik nádorových onemocnění. 

Somavedic odstraní nežádoucí vlny a pročistí prostředí

Somavedic je přístroj, který dokáže spolehlivě eliminovat a postupně odstraňovat nežádoucí elektrosmog a další geopatogenní zóny. Negativní vlivy mají nežádoucí efekt na buněčnou strukturu fyzického těla. Elektromagnetické znečištění může způsobovat celkovou únavu organismu, bolesti hlavy a špatný spánek. Díky působení minerálů a drahých kamenů uvnitř Somavedicu účinně brání dalšímu vzniku elektrosmogu. Vzájemně působící vibrace pomáhají v postupném vylaďování okolního prostředí. Přístroje Somavedic působí na vyrovnání celkové harmonie těla i psychické rovnováhy, očistu organismu i prostoru.