Letní dětský tábor, Jaroměř u Kaplice

Masarykova 750/316  , 400 01 Ústí nad Labem
  Hledáte pro své děti zábavu na letní prázdniny? Pak vás nadchne letní dětský tábor v Jaroměři u Kaplice, který provozuje společnost LDT Jaroměř již od roku 1993. Během tábora je dětem zajištěno celodenní stravování, ubytování i zábavný a pestrý…
  Dětské centrum Neználek v Jablonci nad Nisou – Kokoníně zajišťuje provoz jeslí a školky pro děti od 1 do 6 let. O vaše ratolesti se postarají tři „tety", které jsou kvalifikované a plně způsobilé pro práci s malými dětmi. Spolek zajišťuje i další…
Společnost Freli s.r.o. tvoří život krásnější i tam, kde to nikdo nečeká. Miluje SVOBODNÝ ŽIVOT ve smyslu úlevy a možnosti být sám sebou. Společnost se zabývá mnoha aktivitami, které mají jediný cíl - přinášet radost, úlevu a nové možnosti každému,…
Střední škola služeb a řemesel Stochov se nachází na rozhraní okresů Rakovník a Kladno. Vyniká dobrou dopravní dostupní z okolních měst a obcí. Střední škola patří mezi dynamicky se rozvíjející vzdělávací zařízení, které kladou důraz na praktickou…
Domov mládeže Lovosická zajišťuje ubytování a stravování pro studenty středních škol. Od roku 2015 nabízí i možnost ubytování pro studenty VŠ. Domov mládeže Lovosická ubytovává ve svých prostorách dívky i chlapce, a to ve 2lůžkových pokojích s…
Mateřská škola ve Velkém Poříčí navazuje na dlouholetou tradici. V obci byla MŠ poprvé otevřena již v roce 1949, a to v krásné vile pana továrníka Krause. V průběhu let se neustále navyšovala kapacita školky, která dnes činí 95 dětí. Školka…
Základní škola Prachatice se nachází v budově města na adrese Zlatá stezka 387. Patří mezi moderní vzdělávací zařízení s důrazem na individuální přístup ke všem žákům a zohlednění jejich potřeb. Škola zajišťuje vzdělávání v základní škole praktické …
Základní škola ve Vítějevsi navazuje na mnohaletou tradici vzdělávání v obci. První škola byla ve Vítějevsi zřízena už v roce 1786, a to hrabětem Wandenrodem. V letech 1978 až 1980 proběhla rozsáhlá rekonstrukce školy, jejíž náklady přesáhly částku…
Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře zajišťuje základní vzdělávání pro děti od první do deváté třídy. ZŠ je bezbariérová s důrazem na inkluzi. Součástí školy je jídelna a družina pro děti prvního stupně. V průběhu roku připravuje Základní škola…
První Jazyková Základní Škola v Praze 4 je základní škola, na které mají děti angličtinu již od první třídy, od 4. třídy jsou přidány další cizí jazyky jako je španělština, ruština, němčina, děti jsou připravovány ke Cambridgeským zkouškám a mluví s…
Střední škola v Rokycanech poskytuje komplexní přípravu ve středním vzdělávání s výučním listem i maturitní zkouškou. Organizačně je škola podle oborů rozdělena na dva autonomní směry, a to na směr služeb a směr strojírenství. Střední škola Rokycany…
Střední škola řemeslná a Základní škola Soběslav patří mezi tradiční vzdělávací zařízení, která poskytují základní všeobecné a střední odborné vzdělávání. Škola zabezpečuje výchovu a odbornou přípravu v učebních oborech a připravuje žáky pro výkon…
Baletní škola MaJa se zaměřuje vést mladé tanečnice a tanečníky k ladnému pohybu a zábavě. Lekce mají pro děti (již od 4let) a rádi bychom . Vedeme děti od základních kroků klasického baletu (i lidového tance), přes taneční choreografie, až po…
Střední pedagogická škola se nachází v malebné části města Boskovice, které leží asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou. Škola je velmi dobře dostupná, nachází se v blízkosti autobusového i vlakového…
Psychoterapeut Mgr. Miroslav Jirman se zaměřuje na vzdělávání dospělých a vzdělávání dětí a speciální pedagogice. Často používanými metodami jsou psycho/hypnoterapie, kineziologie, enneagram, partnerské či skupinové terapie, fyzioterapie, výklady…
Příspěvková organizace DECENT Hulín v rámci hlavní činnosti v současné době provozuje dvě dětské skupiny – jesle. Dále zajišťuje správu budov jeslí a mateřské školy. Navíc je poskytovatelem terénní pečovatelské a odlehčovací služby. Organizace…
STŘELECKÝ SERVIS s.r.o. se zaměřuje na prodej zbraní, střeliva a doplňků. Zajišťují přípravu ke zkouškám odborné způsobilosti, poradenství při výběru vhodné zbraně, střelecký výcvik pro začátečníky, výcvik pro pokročilé, výcvik sebeobrany a střelby,…
V chráněné krajinné oblasti Dívčích hradů v zástavbě Prahy 5 – Zlíchova se nachází Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování. Jedná se o devítiletou ZŠ, která je určená pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola má…
V rodinném centru Budulínek se o děti stará kvalifikovaný personál s dlouholetými zkušenostmi. Denně připravuje program pro děti dle jejich individuálních potřeb. Budulínek nabízí pravidelný režim mateřské školy. Nabízíme celodenní, dopolední (či…
Základní škola v obci Rudná je ZŠ malotřídního typu, která poskytuje kvalitní vzdělávání žákům prvního stupně od prvního do pátého ročníku. Budovu školy najdete v klidné části obce v prostorách bývalé obecní hořelické školy. Jde o spádovou školu pro…