Svazek vodovodů a kanalizací: spolupráce

Boskovický svazek vodovodů a kanalizací dodává vodu, odvádí a čistí odpadní vody v 76 členských obcích. Svazek své vodárenské aktivity provozuje převážně na území Jihomoravského kraje, obzvláště pak v regionu Blanska. V mnoha obcích se stará o distribuci vody společně s údržbou a rozvojem vodovodních sítí a dalších přidružených zařízení. Od boskovického svazku odebírají vodu například v Újezdu u Boskovic, Lipovci, Habrůvce, Lažánkách, Olešné, Vranové a v mnoha dalších obcích.

O vodovody, kanalizace a ČOV se Svazek stará v mnoha obcích

V dalších obcích a městech se může Svazek pochlubit širší působnosti. Kromě vodovodů má totiž na starosti také kanalizace. I v tomto případě se zaměstnanci boskovického svazku podílí na údržbě a rozvoji kanalizačních a vodovodních sítí či čističek odpadních vod. Vodovody a kanalizace spravuje boskovický svazek například v Blansku, Bořitově, Letovicích, Třebětíně, Vilémovicích, Křtinách a v řadě dalších obcí.

S činností Svazku se však můžete setkat také v obcích, které se v něm přímo nenacházejí. V Sychotíně či Kunštátu a v několika dalších obcích se totiž nachází majetek Svazku, který může být například určen k pronájmu či jiné hospodářské činnosti.

Svazek Boskovice spolupracuje s VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ

Svazek vodovodů a kanalizací dlouhodobě spolupracuje s VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ (zkráceně VAS), která poskytuje vodárenské služby na území regionů jako Blansko, Brno-venkov či Třebíč. VAS dodává pitnou vodu a odvádí a čistí odpadní vody více než půl milionu obyvatel v Jihomoravském kraji a na Vysočině. Spolupráce mezi Svazkem a VAS zajišťuje plynulé dodávky pitné vody a čištění odpadních vod v partnerských obcích.

Tyto subjekty zahájily spolupráci, aby mohly efektivně a společnými silami zlepšovat kvalitu vodohospodářského majetku, který je ve vlastnictví Svazku, zatímco VAS jej odborně provozuje. Mezi další společné cíle patří také ochrana životního prostředí, která spočívá například ve snaze zabránit plýtvání vodou.

Boskovický svazek se podílí na mnoha úspěšných projektech

Boskovický svazek se pravidelně zapojuje do realizací vodárenských projektů. Například v roce 2018 se uskutečnila rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Dukelské ulici v Boskovicích. Svazek zde realizoval a financoval opravu vodovodu a kanalizace, a to včetně obnovy povrchu dotčených komunikací, což se týká především chodníků, parkovacích míst či autobusové zastávky.