Mimoškolní aktivity a zájmové kroužky

Na Základní škole Jedovnice vnikl Školní klub, který svým žákům nabízí mimoškolní aktivity a zájmové kroužky. Nabízí pestrou škálu kroužků, od rybaření, až po angličtinu. Na své si přijdou i sportovní nadšenci, najdeme tu florbalový kroužek, volejbal i basketbal.

Školní klub podporuje rozvoj osobnosti dětí

ZŠ Jedovnice ví, že jsou zájmové kroužky a mimoškolní aktivity důležité, a tak pod hlavičkou školního klubu umožňuje svým studentům svůj volný čas trávit smysluplně a zábavně. Školní klub ZŠ Jedovnice je otevřený pro všechny přihlášené žáky, věnovat se tu mohou spontánním činnostem jako hraní společenských her či čtení knih.

Mezi dalšími mimoškolními aktivitami najdeme například gymnastiku, lekce angličtiny, sportovní a míčové hry, hudební kroužek, modelářský kroužek a rybaření. Cílem a posláním klubu je motivovat, podporovat a vést děti k všestrannému rozvoji osobnosti.

Mezi pravidelné měsíční činnosti klubu patří didaktické hry, vyplňování křížovek a rébusů, stolní a společenské hry, stavění stavebnic. Dále také pohybové hry, výtvarné a rukodělné práce, práce s knihou, časopisem, encyklopedií a internetem. Žáci také mohou využít počítačovou učebnu, tělocvičnu a školní hřiště. Během školního roku organizuje Školní klub také řadu pravidelných aktivit pro žáky školy, například volbu Miss školy, pěveckou soutěž Jedovnickou kuňku nebo příměstský tábor.

Kolektivní hry utužují vztahy mezi spolužáky

Kromě těchto plánových akcí školní klub vybízí žáky ke hraní stolních, pohybových a kolektivních her. Těmito aktivitami chce u dětí přispět k rozvíjení paměti a logického myšlení, dále klub podporuje sociální dovednosti a tvořivost. Kolektivními hrami si mohou žáci zlepšit vztahy mezi sebou a utužit tak kolektiv a najít si přátelé. Studenti také v rámci klubu chodí na vycházky do přírody nebo mohou navštěvovat různé vzdělávací kroužky, jako je například čtenářský kroužek, dyslektický kroužek, košíkovou a hudební kroužek.