Cesta ke zdárnému odvlhčení zdiva vede přes odstavení zdroje a vysušování


odvlhčení zdiva

Příčinou vlhkého zdiva nemusí být jen vzlínající voda, i když právě to je jedním z nejčastějších problémů. Kromě vody vzlínající od základů může být důvodem spodní voda, kolem parapetů a střech dělá problémy srážková voda a za nevysvětlitelnými vlhkými fleky na stěnách může být vadné potrubí. Podívejte se, jak účinně vyzrát na mokré zdivo.


Vlhnutí zdiva se týká většinou starých domů, které prochází rekonstrukcí, případně se vlhkými zdmi rekonstrukci vynutili. Takový problém není jen kosmetickou vadou, ale při dlouhodobém neřešení poškodí stavbu až fatálním způsobem.

Nejčastější příčiny vlhnutí zdí

Není to jen spodní voda, co ohrožuje stavbu. Nebezpečná je také kondenzace par v interiéru, zatékání střechou (celkově závady v odvádění dešťové vody), špatně vyspádovaný terén kolem stavby, neschopnost domu „dýchat" a špatně odvedená práce na podlahách.
Vlhnutím se může projevit dlouhodbé zanedbávání stavby. Nebezpečná je zemina obklopující dům a přiléhající ke stěnám.
Rizikové bývají dodatečné stavební úpravy a zanesení drenáží.
Pokud nečekaně začaly vlhnout zdi, pak může být příčina i ve změně podmínek v okolí domu, kde se také zvýšila vlhkost.

Jak předcházet vlhnutí zdí: horizontální i vertikální izolace zdí

Proti poškozování konstrukce a zabránění kontaktu vlhkosti se zdivem se nezbytné použití hydroizolace.
Zabránit tomu, aby se voda vsakovala do zdiva, není jednoduché. Pro maximální zajištění konstrukce lze využít vertikální a horizontální izolaci zdiva, která se dá naštěstí zhotovit i dodatečně.
Dodatečná horizontální izolace zdiva je nákladnou a složitou záležitostí, o to je však účinnější. Metoda se volí podle typu zdiva (cihelné, kamenné, smíšené ), podle kvality výplně spár (malta vápenná, vápenocementová), tloušťky zdiva, statických podmínek a finančních možností.

Není to jen spodní voda, co ohrožuje stavbu. Nebezpečná je také kondenzace par v interiéru, zatékání střechou (celkově závady v odvádění dešťové vody), špatně vyspádovaný terén kolem stavby, neschopnost domu „dýchat" a špatně odvedená práce na podlahách.

  • Vložení vodorovné izolace do probouraných otvorů.
  • Dodatečné vložení vodorovné izolace do proříznuté ložné spáry.
  • Dodatečné vložení vodorovné izolace zarážením desek z nerezového vlnitého plechu do spár cihelného zdiva (HW systém)
  • U vertikální izolace je stěžejním bodem sokonalé sevření a přilehnutí zdi a uzolačního materiálu. Takovou izolaci je možno provést dvojím způsobem – vnější nebo vnitřní. Svislá izolace navíc musí být ještě chráněna další vrstvou - mazaninou, přizdívkou nebo nopovanou fólií.

Metody odvlhčení zdiva

Jednotná univerzálně platná rada pro odvlhčení zdiva neexistuje, protože každá zeď je vystavena jiným podmínkám, kterým se postup musí přizpůsobit.
Jinak se postupuje v místech, kde je stavba vystavena vlhku non-stop (sklepy), jinak tam, kde třeba jen zatéká při deštích.

Aby se zabránilo vlhnutí, lze využít několika metod:

  • Vzduchové metody (anglický dvorek, vzduchové kanály, odvětrané dutiny zdí)
  • Mechanické systémy
  • Izolační clony
  • Sanační omítky
  • Elektrofyzikální systémy

Jednotná univerzálně platná rada pro odvlhčení zdiva neexistuje, protože každá zeď je vystavena jiným podmínkám, kterým se postup musí přizpůsobit.

Odvlhčení zdíva: jak na sanaci vlhkých zdí?

Každý stavební materiál obsahuje jistou míru vlhkosti, která zavisí na vlhkosti okolí a teplotě. Vodní pára je ve stavebním materiálu přítomná běžně, vadí jen její nadměrné množství, které už škodí.
Cihla dokáže nasáknout 10% až 20% své hmotnosti. Drží se v kapilárách a pórech a jediný způsb, jak se dostává ven, je odpařování. Kromě odstavení zdroje vlhkosti je důležitým krokem i vysušení, tedy umožnění odchodu par.
Ideální směr par při jejich unikání je ven z objektu, nikoliv do místností. Naprosto nevhodné je uzavření cest z obou stran.

Nepřítelem jsou tak neparopropustné folie. Čím rychleji se pára vypaří, tím rychleji bude zdivo suché.

Vlhké zdivo v každém ročním období

Vlhnutí zdí se děje bez ohledu na roční období a podobu počasí. Při vysušování už je ale potřeba brát ohled na podmínky – někdy půjde vysoušení snadno, jindy vás vlhkost potrápí víc.
V zimě, kdy se moc neotevírají okna, se udržuje vlhkost uvnitř, což bývá největší problém. Řešení je jediné – větrat okny i v zimě.

odvlhčení zdiva

Ideální pomocník: infrazářič

Infrazářiče zahřívají tělesa, ale neohřívají okolní vzduch. Neviditelné paprsky jsou cítit a při kontaktu jsou vnímány jako teplo. Stěny tyto paprsky absorbují a zahřívají se. Topné články se jen zapojí do zásuvky a mohou vysoušet.
Infrazářiče jsou konstruovány pro intenzivní vyzařování tepla s co nejvyšší účinností. Pozor ale na výkon stroje v poměru k vysoušené zdi. Některé jsou určeny pro domácí použití, jiné jsou výkonné tak, že najdou uplatnění na velkých tržištích a v halách, kde slouží k vyhřívání prostoru.

V případě neustále vlhkého zdiva je nezbytné řešit příčinu, tedy izolaci zdí. Problém se nejvíce objevuje u starých domů, kde bývá radikální řešení nezbytné. Investice do kvalitní izolace a zabezpečení proti vlhkosti se vyplatí.
Druhým případem jsou pak nehody nebo neočekávané události, jako povodně nebo havárie vody, které nelze ovlivnit. Důkladné vysušení zdí se projeví je nezbytné, aby se nezkrátila životnost materiálu a svou funkci splnil tak, jak má.

publikováno: 25. 9. 2015
Rozbalit všechny příspěvky
Změnit pořadí komentářů
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.