Chodník v zimě a jeho údržba: Kdo je zodpovědný z úklid sněhu?


s-uklidem-snehu-znacne-pomuze-snehova-freza_1600x900ms

Je to evergreen s příchodem prvních minusových teplot. Chodníky se stanou stezkami odvahy, skluzavkami a místy, kde si užijete adrenalinových sportů. Zkrátka - neprůchozími se stanou v mžiku a k odstraňování překážek se nikdo nemá. Spor o to, zda je o chodník povinen majitel nemovitosti, k níž chodník přiléhá, nebo obec, se rozhoří každou zimu s železnou pravidelností. Jak to tedy je, a kdo má povinnost zajistit schůdnost chodníku?

 

Počet úrazů na namrzlých cestách není vůbec zanedbatelný a během každé zimy se jich stane i několik vážných. Na vesnicích je dobrým zvykem, že si každý umete cestičku ke dveřím nebo vrátkům, ve městech se ale na takový proaktivní přístup spoléhat rozhodně nedá...

Úklid chodníků: Jak to tedy je?

Od nepaměti platilo, že o chodník pečuje ten, s jehož nemovitostí hraničí, v případě bytových a panelových domů pak tato povinnost padala na bedra domovníků – to bylo už koncem 19. století. Ani o více než 100 let později ke změně nedošlo, a podle zákona z roku 1961, jenž byl v platnosti až do roku 1997, byla vysloveně uložena povinnost odstraňovat závady, které bránily ve schůdnosti chodníků.

(1) Vlastník nebo uživatel nemovitosti, která hraničí se silnicí nebo místní komunikací v souvisle zastavěné části obce, je povinen zajistit, aby přilehlý chodník byl řádně a včas čištěn a při náledí posypáván, a to především k zajištění bezpečné chůze.
(2) Místní národní výbory upravují podrobnosti podle potřeby s přihlédnutím k místním poměrům a možnostem

V současné době jsou všechny záležitosti upravovány vyhláškami, v čemž je právě kámen úrazu, jež vede ke sporům obyvatel s obcemi: vyhlášky totiž mohou jen upravovat rozsah, způsob a lhůty odstraňování překážek, nemohou však uložit kdo je má odstranit, případně ukládat další povinnosti z toho plynoucí.

Kdo má udržovat chodník v zimě?

Dle přesného výkladu zákony by se však o veřejné komunikace měly starat samotné obce, jelikož jsou vlastníky chodníků. Zákon se novelizoval v roce 2009 a aby nedošlo k neúnosnému navýšení výdajů, vznikla možnost rozdělit chodníky do kategorií podobně jako silnice. Například ty nejméně frekventované tak odklízeny nejsou.

uklid-snehu-okolo-domu-zjednodusi-radlice-na-snih_1600x900ms 

Spory o úklid chodníků:

  • „nelze nařídit úklid chodníku" - z jednoho pohledu by se mohlo jednat o nucenou práci, kterou nepřipouští listina základních práv a svobod; na druhou stranu z toho pak vylučuje práce, které slouží k ochraně zdraví dalších osob
  • nepřímé stanovení povinnosti: i když chodníky patří obcím, odpovědnost za škody způsobené neschůdností nese vlastník přilehlé nemovitosti

Jak vidno, právní úprava úklidu chodníku má značné mezery a je tak nedostatečná. Od roku 2009 je však za škody odpovědný majitel komunikace, což nasměrovalo postup jasným směrem k obcím.
Přesto je odklízení sněhu před vlastní nemovitostí zvykem, který se táhne už po staletí. Proč jej ničit? Značí to ještě jakousi existující sousedskou sounáležitost, kterou snad netřeba upravovat právními předpisy...

publikováno: 12. 12. 2013
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.