Co jsou to tepelné mosty a proč vznikají


tepelný most2

Moderní domy se staví tak, aby byly co nejúspornější a vyznačovaly se minimálními úniky tepla. Bohužel, při nedodržení správných technologických postupů výstavby dochází ke vzniku tzv. tepelných mostů, které jsou výrazným zdrojem ztrát. I když se objevují zejména u starých a špatně izolovaných staveb, můžeme se s nimi setkat i u novostaveb. Co to vlastně jsou tepelné mosty, které jsou noční můrou nejednoho stavebníka, kde vznikají a jaké negativní dopady přináší?

Tepelný most = místo, kudy uniká více tepla než jinde

Ne každý si dokáže význam slova „tepelný most“ přenést do praxe, přitom je vysvětlení termínu jednoduché. Tepelné mosty jsou taková místa v konstrukci stavby, přes která uniká větší množství tepla než v jiných místech tepelné obálky. Tepelné mosty se dají odhalit pomocí termokamery, protože jde o místa s chladnějším povrchem. Zdrojem tepelných mostů jsou často konstrukce, které dobře vedou teplo. Na první pohled místo tepelného mostu neodhalíme, mnohdy jsou totiž způsobeny drobnými detaily, které se však v celkové energetické náročnosti budovy viditelně odrazí.

Dělení tepelných mostů

Tepelné mosty se podle typu konstrukce a způsobu přenosu tepla dělí do 4 základní kategorií. Pokud dochází k úniku tepla v místě napojení dvou konstrukcí, jedná se o stavební tepelný most. Tam, kde za chladnější povrch mohou rohy, ukončení zdi či jiné těžko ovlivnitelné konstrukce, jde o geometrické tepelné mosty. Často dochází k výskytu systematických tepelných mostů, což jsou místa s horší tepelnou izolací. Zpravidla jde o spáry, které na rozdíl od okolních stavebních materiálů mají jen minimální tepelněizolační vlastnosti. Nakonec nezapomeňme na konvektivní tepelné mosty, u nichž dochází k přenosu tepla prouděním.

Příklad tepelného mostu v podkrovní části betonové střechy; zdroj wiki

Příklady nejčastějších tepelných mostů u staveb

Tepelné mosty se mohou objevit na různých konstrukčních částech obálky stavby. Pokud budete vědět, v jakých místech se objevují nejčastěji, bude schopni jejich výskytu předejít. Přinášíme vám přehled nejčastěji se objevujících tepelných mostů, se kterými se setkáváme jak u starých domů, tak novostaveb.

Tepelný most v nadokenních překladech

Jedním ze slabých míst současných novostaveb jsou nadokenní překlady vyrobené ze železobetonové konstrukce, která vede teplo velmi dobře. K vytvoření tepelného mostu dojde ve chvíli, kdy bude zateplená fasáda a okolí okna, ale na překlad se zapomene. Pokud stavebník nezateplí pomocí kvalitní tepelné izolace nadokenní překlad, může dojít k výrazným tepelným ztrátám. Čím větší okno budete mít, tím bude tepelný most větší, a úniky tepla markantnější.

Špatné řešení fasádních kotev

Chcete na zateplenou fasádu připevnit markýzy, houpačku, zábradlí nebo jinou těžkou konstrukci? Pak se zaměřte na výběr kvalitních fasádních kotev. Při špatném způsobu kotvení nebo nesprávné volbě fasádních kotev totiž dojde k vytvoření tepelného mostu v místě kotvení. Protože kotvy prochází přes zateplovací systém až do obvodové stěny, mohou být výrazným nositelem tepla. Čím více nevhodných kotev do fasády upevníte, tím větší počet tepelných mostů vytvoříte. Pro kotvení těžkých předmětů či konstrukcí do fasády používejte speciální hmoždinky pro kotvení těžkých předmětů bez vzniku tepelných mostů. 

Tepelné mosty u železobetonového věnce

Velmi často se tepelné mosty objevují v oblasti železobetonového věnce. Tato konstrukce ztužuje celý dům. Pokud je věnec neizolovaný nebo zaizolovaný špatně, dochází ke vzniku opravdu velkého tepelného mostu, který vede k enormním tepelným ztrátám. Je to právě z důvodu, že se železobetonový věnec nachází po celém obvodu domu, případně mezi patry nebo pod pozednicí v místě kontaktu střechy a obvodového zdiva. Základem eliminace tepelných mostů v těchto místech je použití kvalitních „věncovek“, tedy keramických typových tvárnic s dobrými izolačními vlastnostmi.

Železné tyče jsou dobrými tepelnými vodiči, a tak mohou způsobit vytvoření tepelného mostu

Další místa, kde se tepelné mosty objevují

Tepelné mosty se mohou objevit na mnoha dalších místech. Narazit na ně můžete například u oken a dveří, dále u betonových sloupů, teras, mezi krokvemi střechy, v místech rychlého proudění vzduchu nebo tam, kde došlo k nevhodné kombinaci materiálů. Pokud tepelné mosty odhalíte a včas je odstraníte nebo omezíte, předejdete mnoha problémům do budoucna.

Vznik tepelných mostů je problémem nejen z důvodu zhoršení tepelněizolačních vlastnosti stavby. Tyto mosty jsou totiž častou příčinou pronikání vlhkosti do interiéru, stejně jako vzniku plísní. Pokud máte podezření na problémy souvisejícími s tepelnými mosty, zapůjčte si infrakameru a odstranění závady řešte s profesionální stavební firmou.

Přečtěte si další články o zateplení a izolacích:

publikováno: 15. 5. 2020
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.