PR článek

Daň z převodu nemovitosti se v roce 2014 přejmenovala


Nemovitost klienta

Systém daní se téměř neustále mění, v zákonech se objevují nové názvy, zvyšují se jednotlivé sazby a pro běžné smrtelníky daně představují jen starosti navíc. Daňová problematika spojená s nemovitostmi v sobě zahrnuje placení daní při změně vlastníka nemovitosti, tzv. daň z převodu nebo pravidelné placení daně z nemovitostí. Nelze však zjednodušeně říci, že s nabytím vlastnictví nemovitosti, musíte daň z převodu zaplatit. Realitní makléři společnosti PATREAL vám dokážou poradit, za jakých podmínek se daň neplatí a kdy naopak jste státu dlužni.

I prodej podílu na domě podléhá placení daně z převodu nemovitosti

Při určování povinnosti platit daň si nejprve musíte určit, zda daný předmět podléhá zdanění. Nezáleží na tom, zda převádíte nemovitost jako celek nebo jen část prostřednictvím podílu. Navíc od roku 2014 zákon zavádí místo daně z převodu nemovitosti daň z nabytí nemovitosti. K tomuto přejmenování došlo také z důvodu vyjasnění osoby plátce daně. V kupních smlouvách se často řešila otázka, zda má tuto daň zaplatit prodávající nebo kupující, případně si to mohly strany dohodnout. Dnes však zákon jasně stanoví, že daň vždy platíkupující. Reference klientů říkají, že se tato skutečnost se také promítla do cen nemovitostí.

Prodej nemovitosti představuje příjem, který se musí zdanit

Výtěžek z prodeje nemovitosti musíte přiznat v daňovém přiznání k dani z příjmu fyzických osob. V některých případech můžete být od placení daně z příjmu vůči nemovitosti osvobozeni, zvláště pokud se prodejem nemovitostí neživíte jako profesionální obchodník. Pro rozlišení profesionálů a ostatních subjektů na trhu s nemovitostmi stát stanovil minimální délku vlastnictví nemovitosti. Jestliže nemovitost vlastníte více než 5 let, má se za to, že ji využíváte k bydlení a nepočítá se proto pro účely zdanění mezi příjem. Tuto podmínku splníte i v případě, pokud budete v nemovitosti mít 2 roky trvalý pobyt. V každém případě však nemovitost do přiznání uveďte, aby měl finanční úřad přehled o změnách vlastnictví.

Způsob převodu nemovitostí má vliv na povinnost platit daň

Pro účely daňových zákonů se rozlišuje převod vlastnictví k nemovitosti za úplatu či bezúplatný. Aby nedocházelo ke zneužívání institutu darování, stanovil zákonodárce jasně několik kategorií osob, mezi nimiž se darování nemovitosti od daně osvobozuje. Jmenovitě se jedná o sourozence, ale také strýce, tetu, synovce, neteř, manželku, zetě, snachu, tchýni, tchána, i pokud se jedná o nevlastní příbuzenství skrze sňatek. Jestliže tedy uzavíráte o smlouvu o darování jako rodič se svými dětmi, nemusíte platit daň. Pokud budete mít jakékoliv pochybnosti, kontaktuje realitní kancelář PATREAL.

 

publikováno: 4. 5. 2018
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.