Darování nemovitosti – na co myslet před podepsáním darovací smlouvy


podpis daru

Máte možnost od blízké osoby získat nemovitost darem? Pak byste se měli blíže seznámit se všemi výhodami a nevýhodami, které darovací smlouva přináší. Darování nemovitosti totiž může nakonec přinést nemalé starosti jak dárci, tak obdarovanému. V některých případech může dokonce dárce požadovat vrácení daru. Pojďme se proto podrobněji zaměřit na to, na co myslet před podepsáním darovací smlouvy a s čím předem počítat.

Ve výjimečných případech je třeba dar vrátit

Při podepsání darovací smlouvy je dobré vědět o skutečnosti, že za určitých okolností může mít obdarovaný povinnost svému dárci nemovitost vrátit se vším všudy. Vracet darovanou nemovitost můžete ze 2 hlavních důvodů, a to buď z důvodu nouze dárce, nebo kvůli jeho nevděku. Pokud se dárce dostane do tíživé nouze a nemá peníze na živobytí pro sebe a osoby závislé, pak se může domáhat vrácení daru. Řešením je také vyplacení obvyklé ceny daru nebo poskytování prostředků na výživu.

A jak je to v případě nevděku? Bez pohledu odborníka na právo je těžké určit, co už lze považovat za nevděk, a co nikoliv. Běžná hádka rozhodně nevděkem v právním slova smyslu není, ale například fyzické napadení či neposkytnutí pomoci v nouzi rozhodně ano. Konkrétní případy pak musí obvykle řešit soud při řešení vrácení daru v rámci soudního řízení. I zde tak platí, že je důležité udržovat si dobré vztahy se svými nejbližšími. Pokud jsme od nich něco dostali skrz darovací smlouvu, platí to dvojnásob.

Darování nemovitosti může hrát roli při dědickém řízení

Při podepisování darovací smlouvy je také důležité mít na paměti, že dar může ovlivnit i dědictví v případě úmrtí dárce. Pokud jeden z potomků obdržel nemovitost darem a další nestihli za života dárce nic obdržet, počítá se s darem i v případě dědictví. Platí pravidlo, že do povinného dílů potomků se počítá majetek, které byl darován v období tří let před smrtí. Toto pravidlo se netýká jen darování nemovitostí, ale i hmotného majetku, například automobilu.

Pozor na placení daní

Ne vždy je možné se darováním nemovitosti vyhnout všem daním. Obdarovaný bude muset samozřejmě každý rok platit daň z nemovitosti. Daň z nabytí nemovitosti se ale daru netýká. Obdarovaný by si však měl zjistit, jestli nemusí zaplatit i daň z příjmu. Závisí na vztahu mezi dárcem a obdarovaným. Pokud je v příbuzenském vztahu nebo s ním sdílel společnou domácnost alespoň po 1 rok, daň z příjmu platit nemusí. V opačném případě odvede 15% daň.

Od daně z příjmu může být osvobozena jen část

Ne vždy je to z hlediska placení daní tak jednoduché. Existují například situace, kdy je od daně z příjmu osvobozena jen část nemovitosti. Pokud byste například měli darem dostat dům od vašeho strýce, který jej vlastní se svou družkou, budete od daně z příjmu osvobozeni jen z poloviny. Váš strýc je váš příbuzný, a tak se na jeho polovinu daň nevztahuje, jeho družka je pro vás ale naprosto cizí osobou, proto daň zaplatit musíte. V takovém případě je nezbytné provést odhad nemovitosti a zdanit polovinu hodnoty.

Darovací nemovitost dokáže usnadnit spoustu problémů a je dobrou volbou řešení majetkových poměrů ještě před úmrtím. Na specifika darování a na možné problémy by však měli myslet jak dárci, tak obdarovaní. Přečtěte si také pokračování článku, kde srovnáváme právě rozdíly mezi dědictvím a darem.

DÁLE NA TÉMA:

DAROVÁNÍ NEMOVITOSTI, NEBO DĚDICTVÍ?

Další články v oblasti nemovitostí, financí a práva:

publikováno: 24. 6. 2019
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.