PR článek

Dědické řízení musí být před uplatněním předkupního práva skončené


8 Linda Krejčířová

Předkupní právo představuje možnost, jak se věc, kterou vlastní více osob, může dostat do vlastnictví jediného z nich. Této možnosti se využívá nejčastěji po skončení dědického řízení, protože právě tam se vzniká spoluvlastnictví několika dědiců k jediné nemovitosti. Vztahy v rodinách však mohou být často napjaté kvůli předchozím křivdám a nemovitosti se stanou důvodem k vytváření dalších nesvárů. Předkupní právo však zajistí, aby při prodeji zůstala nemovitost mezi původními spoluvlastníky.

Použitím předkupního práva můžete zabránit nechtěnému prodeji

Jediná nemovitost může mít několik vlastníků, například kvůli výsledku dědického řízení. Každý z dědiců získá část domu do svého vlastnictví, avšak může se stát, že s ní mají různé plány. Rychlý prodej podílu na nemovitosti a zisk finančních prostředků představuje pro některé výhodnou alternativu, ale obyvatelé nemovitosti ji na druhou stranu chtějí celou pro sebe. Zákon dává spoluvlastníkům možnost zasáhnout do tohoto prodeje. Prodávající musí svou část nejprve nabídnout spoluvlastníkům, než začne hledat další kupce.

Aby se mohlo s nemovitostí nakládat, dědické řízení musí nejprve skončit

Vypořádávání majetku po zesnulém se někdy může táhnout i dlouhá léta. Nemovitosti po zemřelém se tím zablokují a nemohou se prodat, protože není jisté, který z dědiců nabyde vlastnické právo. Většinou také dochází k rozdělení nemovitosti mezi všechny dědice. Pro určení toho, kdo přesně bude moci využít předkupní právo, potřebujete rozhodnutí o dědictví.

Jednou z podmínek uplatnění předkupního práva je dodržení stanovené lhůty

Specifický institut předkupního práva velmi citelně zasahuje do vůle vlastníka věc prodat. Někdo by mohl namítat, že zákon přece nemůže stanovit, komu mám svou část nemovitosti prodat. Předkupní právo se neuplatní v každém případě, ve kterém se jedná o spoluvlastnictví. Například pokud si koupíte spoluvlastnický podíl k nemovitosti, nemusíte jej při prodeji nabízet druhému spoluvlastníku. Naproti tomu, pokud spoluvlastnictví vzniklo na základě rozhodnutí o dědictví, ve kterém výše podílů nezávisí na vůli nových vlastníků, předkupní právo se musí použít.

Zákon stanoví šestiměsíční lhůtu pro využití předkupního práva

Jestliže dědické řízení skončilo a chystáte se prodat právě nabytý podíl, musíte jej nabídnout spoluvlastníkům. Pokud však uplyne od rozhodnutí o dědictví šest měsíců, tato povinnost odpadá. Po uplynutí šestiměsíční lhůty se podíl k nemovitosti může prodat bez problému. Realitní makléři společnosti PATREAL radí s prodejem počkat v případě, že se ostatní spoluvlastníci snaží prodeji zabránit či jej ztížit.

Realitní makléři PATREAL, kteří mají dobré reference, nabízejí pomocnou ruku

Právní úprava spojená s nemovitostmi představuje nepřeberné množství možností, které mohou využít kupující i prodávající. Předkupní právo představuje velmi komplikovaný institut, který se od roku 2014 výrazně proměnil. Jestliže máte nějaké další otázky spojené s prodejem nemovitostí, neváhejte se obrátit na realitní kancelář PATREAL, která má kvalitní reference od klientů.

publikováno: 20. 11. 2017
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.