Dědictví družstevního bytu má svá pravidla. Jak probíhá?


Dědictví družstevního podílu

Po smrti se majetek zesnulé osoby dědí, tedy rozděluje mezi pozůstalé příbuzné. Majetek může být také odkázán v závěti i osobám mimo příbuzenské poměr. Dědické řízení je ale složitou právní oblastí, kolem které koluje spousta otazníků, se kterými poradí často jen zkušení advokáti. Jednou z problematických oblastí je dědictví družstevního bytu, které má svá pravidla a specifika. Přinášíme vám základní informace o dědictví družstevního bytu, díky kterým se vyvarujete možným problémům v budoucnu.

V případě družstevního bytu se nedědí byt, ale podíl

Spousta čtenářů se na nás obrací s dotazem, jak se dědí družstevní byt. Je třeba ale říci, že se nikdy nedědí byt jako takové, a to z důvodu, že není ve vlastnictví konkrétní osoby. Byt je ve vlastnictví družstva, lidé, kteří v něm bydlí, pak mohou mít jistý družstevní podíl. V případě úmrtí tak do dědického řízení přechází právě zmiňovaný družstevní podíl, se kterým je spojeno právo nájmu k bytu.

Dědic podílu se stává členem družstva

V případě dědictví podílu družstva se postupuje podle zákonů obsažených v občanském zákoníku, konkrétně § 232 obchodního zákoníku. Podle tohoto zákona totiž členství v družstvu zaniká smrtí člena. Představenstvo by mělo rozhodnout, jestli určitou osobu za člena družstva přijme, nebo ne. V případě dědictví je v občanském zákoníku uvedena výjimka – dědic podílu se stává členem družstva i bez souhlasu představenstva, má na to ze zákona nárok.

Dědictví družstevního bytu

Pokud by se mělo postupovat přesně podle zákona, pak by dědic mel družstvo o členství požádat, to mu ale musí udělit souhlas. Mnozí právníci se shodují na tom, že podání žádosti je namístě, protože ze zákona nelze jednoznačně dovodit, že se dědic stává členem družstva i bez souhlasu.

Shrnuto, podtrženo: Pokud dědíte družstevní podíl, požádejte o členství, představenstvo družstva vám členství musí schválit.

Co dědictví družstevního podílu zahrnuje

Pokud jste zdědili podíl v družstvu, přechází na vás nájem družstevního bytu včetně veškerých práv a povinností. Samozřejmě na vás přechází i právo na uzavření smlouvy o nájmu. Při nabytí dědictví se informujte o veškerých právech a především povinnostech, které s vlastněním podílu a tedy účasti v družstvu souvisejí. Neznalost neomlouvá a případné neplnění povinností by vám mohlo způsobit zbytečné problémy. Doporučujeme se seznámit s představenstvem družstva a vše potřebné vyřešit osobně.

Otazník

Družstevní byt a SJM

Velké otazníky se objevují také v oblasti dědictví družstevních bytů a společného jmění manželů. Pokud je podíl ve společném jmění manželů, pak podíl přechází na pozůstalého automaticky, další případní dědicové nemají žádný nárok na práva nájmu nebo uzavření smlouvy o nájmu. Při vypořádání dědictví se však k této skutečnosti přihlíží, takže ostatní dědicové nebudou o nic ošizeni. Při vypořádání s ostatními dědici a vypočítání odměny pro notáře se nevychází ze zůstatkové hodnoty členského podílu, ale z obvyklé tržní ceny. S tím je třeba při řešení dědického řízení počítat.

Dědictví družstevního podílu má svá pravidla, bohužel i v zákonech se někdy objeví určité nesrovnalosti a s tím související nejednoznačné situace. Při řešení dědického řízení se obraťte na solidního notáře, který se o vše postará a zajistí vám profesionální servis.

Přečtěte si také, co vše musí obsahovat nájemní smlouva.

publikováno: 17. 10. 2018
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.