Demolice objektu a potřebná povolení či ohlášení


Fotolia_71894657_XS

Vlastníte pozemek, na kterém stojí stavba, o kterou již nemáte zájem? Demolice domu, stodoly či jiného objektu je poměrně výrazným zákrokem, ke kterému budete v naprosté většině případů potřebovat minimálně ohlášení, často však i povolení úřadů. Týká se vás demolice objektu? Pak čtěte dále, jelikož se dozvíte potřebné informace o tom, kdy, kde a jak demolici ohlásit či zažádat o povolení a za jakých situací jsou tato povolení potřebná.

Demolice: Co lze zbourat bez povolení

Existují objekty, které může majitel zbourat i bez povolení a svépomocí. Malá bouda na nářadí, voliéra, nevelký skleník, nízký plot, nadzemní bazén či nádrž na vodu můžete zrušit bez jakékoliv návštěvy úřadů. Tímto způsobem lze zlikvidovat objekty, které mohly být rovněž postaveny bez povolení či ohlášení. Pokud jste tak stavbu venkovní dílny ohlásily, stejně tak byste měli ohlásit i její likvidaci.

Pozor na demolice objektů z azbestu

Velký problém nastává v případě, chcete-li zbourat stavbu, ve které se nachází stavební prvky z azbestu. Bohužel, to se týká i objektů, které byly postaveny bez potřeby stavebního povolení či ohlášení, a to včetně drobných staveb. Máte-li na dvoře boudu na nářadí s plechovou střechou, demolici ohlašovat nemusíte. Pokud však střecha té samé boudy je z vlnitého eternitu, vyráběného z azbestu, postup je zcela jiný. K demolici takového objektu budete potřebovat jednak patřičná povolení, stavbu s prvky azbestu nemůžete jen tak zbořit sami. Budete si muset přizvat specializovanou firmu, která má veškerá oprávnění a certifikáty pro práci s nebezpečným odpadem.

Demolice objektů s azbestovými prvky vyžaduje rovněž doložení dokumentace bouracích prací a také vyjádření hygienika. Pokud budete chtít demolici provést přeci jen svépomocí, bude muset být provedena za dozorem odborného stavbyvedoucího. Po demolici bude rovněž třeba doložit, že byl odpad zpracován správným způsobem. Při likvidaci objektů tohoto typu je vždy nejjednodušší cestou využití služeb odborné firmy, která zajistí vše od získání potřebným povolení až po samotnou demolici a likvidaci odpadu.

Jak probíhá dědictví družstevního bytu?

Rozdíl mezi ohlášením a povolením

Pokud se rozhodnete k demolici domu, stodoly či jiného objektu mimo výše uvedené, návštěvě stavebního úřadu se nevyhnete. V závislosti na typu bourané stavby po vás může být požadováno buď ohlášení demolice, nebo získání patřičného povolení. Opět záleží především na tom, jak byl konkrétní objekt postaven. Pokud na ohlášení, k samotné demolici stačí zpravidla opět jen ohlášení. Jde o formální úkon, do formuláře se uvedou veškeré požadované údaje, týkající se likvidovaného objektu. Po předání patřičnému stavebnímu úřadu získáte vyrozumění o tom, že můžete objekt bez obav zlikvidovat, a to i svépomocí. Stačí mít odborný dozor. Ohlášení demolice se týká obvykle zahradních altánů, chatek, žumpy či vyššího plotu.

Demolice domů, stodol a dalších objektů, které vyžadují stavební povolení, je však náročnější. Postup začíná stejně, tj. vyplněním totožného formuláře. Po vyzvání stavebním úřadem je však potřeba doložit požadovanou dokumentaci, v případě velkých objektů může být vyžadováno i doložení projektu. Kromě nutnosti doložení dokumentů je jeden zásadní rozdíl mezi demolicí na ohlášení a na povolení. Je-li vyžadováno stavební povolení, demolici musí provést specializovaná firma, která se touto oblastí zabývá a vystaví patřičná potvrzení.

Demolice objektu ve 4 krocích

Pro přehlednost shrňme 4 základní kroky, které je třeba postupně absolvovat v případě potřeby demolice domu, stodoly či jiného objektu na ohlášení či povolení:

  1. Podání žádosti o demolici stavby a její kladné vyřízení (ohláška nebo povolení podle typu stavby)
  2. Samotný úkon demolice – při likvidaci s ohláškou možné svépomocí, při demolici na základě povolení musí být úkon proveden specializovanou firmou
  3. Proces nahlášení stavebnímu úřadu o úspěšně provedené demolici
  4. Odstranění z katastru nemovitostí – stavební úřad předá potvrzení o odstranění, které je třeba zanést na příslušný katastrální úřad

Možné komplikace během demolice objektů

Je třeba říci, že majitel nemovitosti má právo na její likvidaci. Mohou však nastat situace, které mohou samotnou likvidaci výrazně zkomplikovat. Pokud je váš dům či jiný objekt považován za chráněnou památku, likvidace nemůže proběhnout. Náročnější proces vás bude čekat i v případě, nachází-li se budova v památkové zóně, i když sama o sobě chráněnou památkou není. Problém nastává rovněž v případě, je-li dům součástí zástavby a je spojen s okolními domy. Hrozí-li riziko narušení okolních staveb, provedení demolice může být náročnější jak z technického tak formálního hlediska.

Nepříjemné překvapení může nastat, zjistí-li se v průběhu vyřizování ohlášení a povolení, že stavba, určená k demolici, nebyla legálně postavena. Byla-li postavena bez povolení, může být zahájeno řízení, během kterého se bude zjišťovat, čí povinností bylo zajištění všech povolení. V takovém případě mohou být naúčtovány vysoké pokuty a až po jejich zapalcení je možné provést demolici objektu.

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že likvidace objektů není vůbec tak jednoduchá, jak by se mohlo na první pohled zdát. Doporučujeme vždy před demolicí navštívit místní stavební úřad a zeptat se, co vše je ve vašem konkrétním případě potřebné. Jde-li o složitou situaci, doporučujeme obrátit se na profesionální firmu, která vám proces odstranění objektu zajistí od vyřízení povolení před demolici až po zpracování odpadu.

publikováno: 24. 11. 2016
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.