Dosažení na náhradní byt je podle nového zákoníku složitější


dreamstimefree_152091_1600x900ms

Život přináší různé situace, některé příjemné, v jiných by se nechtěl objevit nikdo. Jednou z těch, která nikoho nepotěší, je ukončení nájemní smlouvy ze strany pronajímatele. Existují však případy, kdy je pronajímatel povinen zajistit náhradní bydlení. Důvody, kdy k takovému postupu dojde, jdou vysloveně uvedeny v zákoně. Změny počátkem roku 2014 přinesly pro nájemníky několik nepříjemností – jednou z nich je i složitější dosažení náhradního bydlení.
 

Právní úprava náhradního bytu doznala s rokem 2014 velkých změn. Zatímco před lety nebyla tato situace nikterak výjimečná, dnes už na zajištění ubytování nájemci většinou nedočkají. Navíc přibyly důvody, kvůli nimž může být ukončena nájemní smlouva jen ze strany pronajímatele bez přivolení soudu.

Kdy může být nájemníkovi ukončena smlouva

V první řadě je třeba uvést, že nájemce může smlouvu ukončit, a to i v případě, že to není v nájemní smlouvě vysloveně uvedeno. Důvody, kdy se tak může stát, jsou uvedeny v novém občanském zákoníku – většinou se jedná o závažné porušování nájemní smlouvy, u těch nejvážnějších provinění pak není pronajímatel povinen ani dávat výpovědní lhůtu. Některé z důvodů potřebují svolení soudu, jiné se obejdou bez něj.

Pronajímatel může vypovědět nájem pouze s přivolením soudu v těchto případech:

  • potřebuje-li pronajímatel byt pro sebe, manžela, pro své děti, vnuky, zetě nebo snachu, své rodiče nebo sourozence;
  • je-li potřebné z důvodu veřejného zájmu s bytem nebo s domem naložit tak, že byt nelze užívat nebo vyžaduje-li byt nebo dům opravy, při jejichž provádění nelze byt nebo dům delší dobu užívat;
  • jde-li o byt, který souvisí stavebně s prostory určenými k provozování obchodu nebo jiné podnikatelské činnosti a nájemce nebo vlastník těchto nebytových prostorů chce tento byt užívat.

dreamstimefree_152091_1600x900ms

Skončí-li nájemní poměr výpovědí pronajímatele z důvodů podle § 711a odst. 1 písm. a), b) a c), má nájemce právo na náhradní byt, který je podle místních podmínek zásadně rovnocenný bytu, který má vyklidit (přiměřený náhradní byt).

Jestliže pronajímatel bez vážných důvodů nevyužil vyklizeného bytu k účelu, pro který vypověděl nájem bytu, může soud na návrh nájemce rozhodnout, že pronajímatel je povinen dodatečně uhradit nájemci, který byt uvolnil, stěhovací náklady a další náklady spojené s potřebnou úpravou náhradního bytu.

Co je náhradní byt

Bytovými náhradami jsou náhradní byt a náhradní ubytování. Prostory musí podle velikosti a vybavení zajišťoval lidsky důstojné ubytování nájemce a členů jeho domácnosti.

Novými pravidly se řídi i smlouvy, jež byly sjednány a uzavřeny i dříve, než v roce 2014. Týkají se tedy všech, kdo bydlí v nájmu. 

publikováno: 23. 4. 2014
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.