Dotace ministerstva pro místní rozvoj pro rok 2014


spolecenstvi-vlastniku-jednotek_1_309x463

Ministerstvo pro místní rozvoj každoročně rozjíždí několik programů na podporu bydlení. Je potřeba důkladně sledovat všechny výzvy, novinky a změny, jen tak totiž lze využít všeho, co je nabízeno a zvelebovat tak své okolí. Před koncem roku se vždy objevují termíny, během kterých se musí podat vyplněné listiny, případně lze využít i datových schránek. Co je připraveno na rok 2014?

 
 

Dotace nejsou vnímány zrovna jako pozitivní výraz, přitom se rozhodně není za co stydět v případě, že jste schopni jich využívat. Pilířem mezi všemi programy je pak Podpora bydlení, která se člení na 4 dílčí části.

Lhůta pro rok 2014 běží až do 17.2.2014
Dotační informační systém najdete zde 

Podprogram 117D512 „Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2014"

„Cílem podprogramu je poskytování dotací obcím na regeneraci veřejného prostranství panelového sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů. Dotace je poskytována až do výše 70% rozpočtových nákladů akce, maximálně však 4 mil. Kč."

Obecné požadavky k žádostem o dotace:

  • formulář žádosti musí být vyplněn bez vad, pokud tak tomu není, žadatel je vyzván k opravě
  • při žádosti pro dotaci na dílčí etapu musí být znovu poskytnuta kompletní dokumentace
  • komise následně hodnotí projekty dle hodnotících kritérií a ministrovi pro místní rozvoj pak předloží ke schváleni vybrané akce
  • žadatel je povinen doložit doplňující náležitosti; poté jsou mu zaslány podklady, registrace a následně je oprávněn čerpat dotace
  • celá regenerace pak musí probíhat dle plánu a programu
  • pokud nelze postupovat dle předem stanoveného harmonogramu, je žadatel povinen předložit návrh na změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
  • žadatel musí doručit dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce

Podprogram 117D513 „Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 2014"

„Cílem podpory je rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu bytových domů, rodinných domů nebo bytových a rodinných domů. Výše dotace pro obec je 50 tis. Kč na 1 byt následně postavený na pozemcích zainvestovaných z podprogramu."

Podprogram 117D514 „Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2014

„Cílem podprogramu je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace - věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života."

zaskleni-balkonu-je-zadane-a-prakticke_fotolia_1393723_xs_1600x900ms 

Podprogram 117D515 „Podpora oprav domovních olověných rozvodů pro rok 2014

„Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu výměnou domovních olověných rozvodů. Tím se docílí snížení obsahu olova v pitné vodě. Dotace je poskytována fyzickým i právnickým osobám, a to v maximální výši 20 tis. Kč na 1 bytovou jednotku."

  • příjemce dotace: vlastník nebo spoluvlastník domu s domovními olověnými rozvody vody; společenství vlastníků jednotek; vlastník nebo spoluvlastník bytu v domě s domovními olověnými rozvody
  • charakter a výše podpory: Podpora má charakter neinvestiční dotace poskytované žadatelům ze státního rozpočtu ČR. Dotace se poskytuje na výměnu všech olověných rozvodů vody v celém domě, a to nejvýše částkou 20 tis. Kč na jeden byt v domě.

Pokusit se získat dotaci vždy stojí jisté úsilí a vynaloženou energii, pokud se ale zadaří, a příspěvek získáte, hned se bude žít lépe. Pokud se na vyplňování formulářů necítíte, lze se obrátit na specializované firmy, které mají s administrativními záležitosti ohledně dotací bohaté zkušenosti a své služby nabízí široké veřejnosti. 

 

publikováno: 26. 12. 2013
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.