Důležitá součást stavby: ztracené bednění


ztracené bednění

Ztracené bednění slouží při stavbě betonových nebo železobetonových konstrukcí. Forma se skládá z bednicího pláště, vnitřních a vnějších výztuh. K zajištění polohy pak slouží opěrný a podpěrný systém. Je důležité pro statiku stavby, kdy může přijímat část zatížení. Využít se ale může i při stavbě plotu kolem domu nebo zahrady, kdy je potřeba pracovat s terénem a upravit jej tak, aby bylo možno stavět a budovat.

 

Kromě toho může mít ztracené bednění ještě další úlohy. Dokáže tepelně a zvukově zaizolovat, případně je vhodnou součástí protipožární ochrany.

Kdy se používá ztracené bednění

Ztracené bednění využívali při stavbách budov už staří Římané. Jeho použitím se šetří čas, protože jinak by bylo potřeba složitě budovat dřevěné bednění. Využití ztraceného bednění tak zrychluje a usnadňuje postup. S využitím ztraceného bednění se ale šetří i materiál, a proto se v současné době využívá poměrně často, i když náklady to nesníží nijak radikálně.
Ztracené bednění může přenášet část zatížení konstrukce (spolupůsobit), nebo jenom betonový či železobetonový prvek ohraničovat, případně v něm vytvářet dutiny a tím snižovat jeho hmotnost (týká se to hlavně váhy stropů).
Často se nachází tam, kde je svažitý terén a při stavbě jej bylo třeba vyrovnat.

ztracené bednění

Materiál pro ztracené bednění

Tvarovky: prefabrikované duté prvky, které se ukládají na sebe buď pomocí zámků nebo na holý styk. Zdí se podobně jako cihlami (s přesahem) . Skládat se mohou s maltou nebo na sucho.
beton

Tvarovky slouží pro budování nevětraných základů – základových pásů a opěrných stěn. Tvarovky se pokládají zámečky na sebe, a tak vytváří pevnou konstrukci. Skládáním vzniká dutý prostor, který je potřeba vyplnit. K tomuto účelu se nejčastěji využívá beton. Vrství se postupně a musí se dbát na to, aby bednění bylo perfektně rovné.

Tvarovky – duté tvárnice – jsou k dostání v několika velikostních třídách. Cena bývá různá (asi okolo 50Kč za kus), ale je potřeba dbát na kvalitu. Přeci jen se jedná o důležitý prvek staveb. U levnějších variant se dá často narazit na zásadní problém, kterým je různá velikost každé tvárnice.

Umožňují stavbu vyztuženého i nevyztuženého zdiva. Vyztužené je schopno přenášet i pohybové namáhání a jsou schopné přenášet i větší vodorovné zatížení

Při vrstvení betonu se musí brát ohled na podmínky, v nichž se tvarovky nachází – důležité je to hlavně případě podzemního použití. Tam působí větší vlhkost a objevují se i jiné agresivní látky. Na tuto problematiku pamatují normy - XC2 (odolnost vůči prostředí) a C20/25 (třída betonu).

Vrstvení betonu

Beton se vrství maximálně do 7. řady tvarovek.

Tvarovky nejsou vždy vyráběny z odolného betonu, který by byl odolný podzemním vodám a dalším vlivům. Jejich odolnost je nutno ověřit a vybrat ty kvalitnější.

Normy, které slouží pro snažší orientaci:
ČSN EN 15435 „Betonové prefabrikáty - Bednicí tvárnice z obyčejného a lehkého betonu - Vlastnosti výrobku
ČSN 771-3 „Specifikace zdicích prvků - Část 3: Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem

Tvarovky se staví bez spár. Betonové se zasypávají suchým betonem nízkým vodním součinitelem. Zasypávání se provádí po vyzdění 2 vrstev, do výšky 1,5 tvarovky pro zamezení výtoku betonu spárou. V některých případech se musí tvarovky vyztužovat – betonářská výztuž se používá svisle i vodorvně.

Dutinu není třeba plnit až po vrch, volný prostor není chybou, protože se v něm může vysrážet voda.

Provedení i návrh mají velkou důležitost. Svěřte je tedy odborníkům, kteří s podobnou stavební činností mají už zkušenosti.

ztracené bednění

Nejčastější problémy

  • První řada se pokládá na rovný betonový podklad
  • Důležitá je maximální přesnost, případné pozdější opravy jsou velmi složité
  • Další řady se dají pokládat bez pojiva (díky zámečkům, avšak výsledek není tak pevný)
  • Bednění má většinou prostor pro ocelové pruty, které slouží jako výztuž (zejména u opěrných zdí)
  • Kromě vodorovné se používá i svislá výztuž
  • Betonuje se stále dokola po vrstvách
  • Beton je vhodné zhutňovat (propichováním, pěchováním, lisováním, válcováním, ultrazvukem, injektáží atd.)

Kotvení ztraceného bednění

Pokud nastanou neočekávané problémy nebo je proces stavby proveden neodborně, hrozí bednění několik problémů. Například vyplavání (nedzvednutí) nebo praskání tlakem betonu. Proto se první řada tvarovek kotví – vylévá se samostatně.

Tvarovky pro ztracené bednění je třeba vždy naplnit betonovou nebo maltovou výplní. Součástí některých tvarovek je dělící zdvojená stěna, která slouží pro lepší přizpůsobení konstrukci. Dalším vylepšením některých kusů jsou i drážky pro vkládání oceové výztuže. Při nákupu je tedy jistější mít s sebou odborníka, který ví, co bude pro danou sravbu nejvhodnější.

publikováno: 21. 7. 2015
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.