Dušičky alias Památka zesnulých: den, kdy vzpomínáme na zesnulé


dušičky

Dušičky neboli Památka zesnulých je vzpomínka na naše blízké, přátele a všechny, kteří tu s námi již nemohou být. Každý rok si 2. listopadu připomínáme na hřbitovech a v našich srdcích všechny zemřelé. Tradice okolo Dušiček nás nabádá k tomu, abychom navštívili hřbitovy, zapálili svíčku a položili květiny. Pojďme si připomenout, kdy a jak tento svátek zesnulých vzniknul.

Památka zesnulých: historie o Dušičkách

Na našem území se Památka zesnulých slaví již od pohanských dob, přesněji z dob Keltů. Keltové před zhruba 3 000 lety věřili, že se v jeden den v roce prolíná náš svět se světem mrtvých. Tento den připadl na počátek keltského roku, který se slavil 1. listopadu v noci a nazýval se Samhain. Keltové zapalovali ohně a zvali mrtvé, aby se k nim přišli ohřát a chvíli s nimi pobýt. My dnes slavíme Dušičky trochu jinak. Lidé přicházejí na hřbitovy, kde pokládají věnce, květiny a zapalUJÍ svíčku. Ještě v dřívějších dobách se na hřbitovech lidé modlili za spásu a klid zemřelých duší. Modlitba měla pomoci dušičkám očistit své hříchy.


Den 2. listopadu je připomínkou a modlitbou za zemřelé, za jejich duše, které poletují v očistci a nejsou zcela připraveny vplout do nebe. Oslavu zesnulým poprvé přichystal opat Odillo v roce 998 ve francouzském klášteře, aby se rozšířila křesťanská víra. Postupně se svátek rozšířil do 18ti evropských zemích.

Dušičky: různé tradice v různých zemích

I když jsou Dušičky rozšířeným svátkem, každá země jej slaví trochu jinak. V zemích s křesťanskou tradicí je zvykem navštěvovat hřbitovy, zapalovat svíčky a pokládat věnce a květiny. Zemích anglosaských, především v Americe, je památka zesnulých známá spíše jako Halloween. Název tohoto svátku je odvozen od „all hallow even" neboli (předvečer všech svatých."


V našich končinách se Halloween příliš neujal, mnoho mladých se ale ráno převlíká do kostýmů a užívá si tento spíše americký svátek po svém. Zajímavé však je, že právě americký Halloween se nejvíce přibližuje dávným keltským oslavám, kdy se ze 31. října na 1. listopad zapalovaly ohně k zastrašení zlých duchů. Podle tradice se na obranu proti nim se ještě lidé oblékali do kostýmů a masek.

K Dušičkám se váže mnoho tradic a zvyků.

Památka zesnulých: zajímavé tradice na Dušičky

Se svátkem Dušiček je spojeno několik tradic a lidových zvyků. Příkladem může být naplňování olejových lamp máslem místo oleje. Důvod? Máslem si mohli bloudící duše potřít spáleniny. Rodina se pak k večeru napila studeného mléka, které mělo podle tradice duše ochladit.

Kromě pití mléka a plnění olejových lamp máslem se k Dušičkám váže ještě mnoho tradic a zvyků. Například se dříve tento svátek neobešel bez pečiva jako jsou věnečky, bochánky, rohlíky. Ještě na začátku 20. století můžeme v okolí Českého krumlova vidět tradici, která se hodně podobá americkému Halloweenu. Koledníci chodili po domech a jak odměna jim bylo právě zmíněné pečivo. Této koledě se říkalo „chodit po rohlíkách."


Ať už se rozhodnete slavit Dušičky po „našem" nebo po způsob amerického Halloweenu, nejdůležitější je pouze jedna věc. Alespoň jeden den v roce si pojďme zavzpomínat na naše zesnulé blízké a přátele a ukažme jim, že na ně nezapomínáme.

publikováno: 1. 11. 2017
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.