Exekuce nemovitosti: kdo rozhoduje a jak probíhá


Fotolia_43316583_XS

K tomu, aby toto slovní spojení vyvolalo nepříjemný pocit, se nemusí týkat přímo vás. Exekuční řízení je v současnosti žhavým tématem, protože se začíná týkat stále více lidí, ať už přímo či nepřímo. Je to nástroj, kterým se zajišťuje vykonání soudního rozhodnutí. Nejčastěji se jedná o platební rozkaz, protože dlužník nesplácel svůj dluh a zabavení nemovitosti je tak často poslední a jedinou možností, jak částku vymoci.

Zajímejte se o své dluhy. Uniknete exekuci.

Exekuce nemovitosti znamená zabavení nemovitého majetku dlužníkovi na základě exekučního titulu. Listinu, tedy podklad pro exekuci, stanovuje zákon a může jí být rozhodnutí orgánu veřejné správy, exekutorský zápis, rozhodčí nález nebo rozhodnutí soudu. Týkat se může jak soukromých osob, tak firem a společností. Nejčastěji se pak jedná o peněžitou pohledávku.

POZOR! Exekuce nemovistosti neznamená automaticky prodej! Jedná se o její zablokování

 

Kdo může provádět exekuci

Exekučního řízení jsou vždy účastny dvě strany – povinný (dlužník) a oprávněný (věřitel).

  • soudní výkon rozhodnutí: věřitel podává soudu návrh a sám zvažuje řešení. Zajímá se o majetek věřitele, o zaměstnání, poměry – sám se tedy podílí na vymáhání. Soudní vykonavatel tak není příliš zainteresován.
  • exekuce: o vše výše zmíněné se stará exekutor, který je odměňován dle toho, jak moc je úspěšný.

Před samotnou exekucí nemovitosti existuje ještě několik možností, jak pohledávku vymáhat.
Tím mohou být srážky ze mzdy (při nižších částkách), získání financí z účtu dlužníka, prodejem movitých i nemovitých věcí (časté u větších dluhů), prodejem podniku nebo vyklizením prostor.

Fotolia_35221548_XS


Jedná se o specifický právní akt. Pro celý proces je nutné platné usnesení pro nařízení exekuce, které obsahuje jméno exekutora, jenž je oprávněný vydat exekuční příkaz na prodej nemovitosti.
Exekuce nemovitosti a její průběh

  • soud vydá na základě exekučního titulu usnesení o nařízení exekuce (stanoven je zde exekutor, většinou navrhovaný věřitelem)
  • exekutor zjišťuje majetek povinného, z nichž bude uhrazena pohledávka a náklady na řízení
  • zablokování nemovitosti se děje podle Exekučního příkazu na prodej nemovitosti (zasílá se povinnému, oprávněnému a také na katastrální úřad)
  • o prodeji ale není rozhodnuto, prozatím se s nemovitostí jen nesmí nijak nakládat (jedná se hlavně o převod majetkových práv)
  • exekutor poté může určit, kdy dojde k prodeji. Neobejde se to bez znaleckého posudku, podle nějž je určena cena nemovitosti. Situaci se dá ale předcházet domluvou na splátkách!
  • exekutorský úřad vydává dražební vyhlášku (obsahuje místo, datum, předmět a vyvolávací cenu)
  • katastrálnímu úřadu se poté zasílá vyrozumění o ukončení exekuce

Špatnou zprávou pro dlužníky je to, že exekutor má zakázáno zabavit jen předměty nutné pro uspokojení základních hmotných potřeb, případně to, co je nezbytně nutné pro vykonávání práce nebo podnikání. Přesný soupis věcí chybí, proto je potřeba být připraven na nejhorší.

 

Sledujte Chytré bydlení také na Facebooku!

 

 

 

 

publikováno: 15. 2. 2013
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.