Filipojakubská noc: Jak přežít pálení čarodějnic a jaká bezpečnostní opatření podniknout


Pálení čarodějnic

Pálení čarodějnic neboli filipojakubská noc je jedním z nejoblíbenějších českých tradic, které se slaví odnepaměti. Podle průzkumů se nějakým způsobem do oslavy pálení čarodějnic zapojuje až 80 % Čechů. S filipojakubskou nocí jsou neodmyslitelně spojené velké ohně, které jsou na jednu stranu velmi poutavé, na druhou stranu ale přináší značné bezpečnostní riziko. Jak přežít pálení čarodějnic bez újmy na zdraví a jaká bezpečnostní opatření podniknout?

Pokuta až 20 tisíc za nedodržení bezpečnostních opatření

Pokud chystáte veřejné pálení čarodějnic nebo slavíte filipojakubskou noc v užším kruhu nejbližších přátel a rodiny, informujte se povinnostech souvisejících s manipulací s otevřeným ohněm. Za nedodržení těchto pravidel vám hrozí pokuta do výše 20 tisíc Kč, při způsobení požáru vlivem nedbalosti až 25 tisíc Kč. Fyzické osoby nemají ohlašovací povinnost, na rozdíl od osob právnických.

Pokud byste uspořádali pálení čarodějnic jako právnická osoba nebo podnikatel a tuto skutečnost nenahlásili na příslušnou hasičskou stanici, hrozí vám pokuta až do výše půl milionu korun. A jaká jsou tedy základní zásady manipulace s otevřeným ohněm, při jejichž nedodržení můžete být pokutováni?

Filipojakubská noc

Základní bezpečnostní opatření během pálení čarodějnic

Pokud se rozhodnete slavit pálení čarodějnic, musíte vybrat vhodné místo k rozdělání velkého ohně. Podle bezpečnostních předpisů nesmíte vypalovat trávy a porosty, současně musíte dodržovat minimální bezpečnostní vzdálenost 50 metrů od lesa. Ohniště rozhodně nerozdělávejte poblíž seníku. Podle zákona může být nejbližší seník vzdálen 100 metrů. Zapomeňte na pálení pneumatik, za to vám hrozí pokuta až ve výši 150 tisíc Kč.

Filipojakubská noc by měla být slavena za účasti alespoň jedné osoby starší 18 let. Pokud děti poruší bezpečnostní pravidla nebo dokonce způsobí požár, odpovědnost za ně přenáší rodiče. Ohniště samozřejmě nesmí zůstat bez dozoru. Také byste měli být připraveni na riziko rozšíření ohně a měli byste být schopni jej včas uhasit nebo zmírnit.

Desatero zásad pro bezpečný průběh pálení čarodějnic

Chcete si oslavy pálení čarodějnic opravdu užít a vyhnout se problémům a tragickým událostem, které tento svátek každoročně provází? Dodržujte desatero zásad pro bezpečný průběh pálení čarodějnic a filipojakubká noc se pro vás i pro vaše blízké stane bezpečným nezapomenutelným zážitkem. 

Ohniště1. Ohlaste plánované oslavy pálení čarodějnic místnímu hasičskému sboru

2. Postavte pevné stabilní ohniště, které se nesesune do strany. Umístěte jej v dostatečné vzdálenosti od lesa, seníku a hořlavých objektů.

3. Kolem velkých ohnišť vytvořte metr široký kruh z kamenů. V ohništi a kolem něj odkopejte hlínu a používejte písek.

4. K rozdělání ohně nepoužívejte chemii, benzín ani líh. Pokud se vám nedaří zapálit vatru pomocí dřeva, použijte tuhé podpalovače.

5. Mějte po ruce dostatečné množství vody a písku k uhašení v případě nekontrolovaného šíření ohně.

6. Sledujte povětrnostní podmínky a v případě nepříznivého počasí se do zapalování ohňů raději nepouštějte, eventuálně zapalte symbolické malé ohniště.

7. Zajistěte způsobilý dohled. V blízkosti ohniště by měla být alespoň 1 střízlivá osoba starší 18 let.

8. Ohniště musí být pod trvalým dohledem. Za žádných okolností nenechávejte vatru bez hlídky.

9. Vyvarujte se přeskakování ohně a nerozšiřujte ho do okolí.

10. Po dohoření a ukončení oslav pálení čarodějnic ohniště důkladně uhaste vodou a zasypte zeminou. Místo opusťte, až bude vychladlé a nebude se z něj kouřit.

Filipojakubská noc bude krásnou jarní události pro vás i vaše blízké. Ať už pořádáte velkou veřejnou akci pálení čarodějnic, nebo si budete ohniště zapalovat v menším rodinném či přátelském kruhu, nezapomeňte na dodržování bezpečnostních pravidel. Jak se říká, oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Během pálení čarodějnic to platí dvojnásob.

publikováno: 24. 4. 2018
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.