Jak bydlí senioři aneb nové možnosti pro seniorské bydlení


Fotolia_43092035_XS

Život seniorů má mnohá specifika a trvalo dlouho, než se s nimi společnost naučila pracovat tak, jako s potřebami jiných skupin. Ani tady není vše dokonalé, první vlaštovky ve zlepšené péči o seniory už jsou ale tady – nejen jako domy s pečovatelskou službou, ale kupříkladu ve formě důchodcovského malometrážního bydlení. 

Jednou z novějších možností je vytváření komunity seniorů, kteří bydlí v samostatných bytových jednotkách, avšak ve vzájemné blízkosti, a nemusí se tak stranit sociálnímu kontaktu. Areály mají úspěch, protože v nich bývá dostupné vše, co důchodci potřebují.

Půjčka na bydlení může mít více podob. Vyberte si z nabídky.

Areály pro seniory

Pro aktivní stáří jsou takové areály jako dělané. Zahrnují buď byty různých výměr nebo malé domky (samozřejmě bezbariérové), klidovou zónu, ale také zdravotnická zařízení (nebo alespoň stále přítomný zdravotnický personál), zajištění pečovatelské služby, knihovnu, společenskou místnost (jakousi klubovnu), kavárnu nebo cukrárnu, ale třeba i doplňkové služby jako kadeřnictví, manikůru či pedikůru, restauraci, lékárnu apod.

Běžné jsou pravidelné akce, případně další služby za příplatky. Jedná se tedy o nájemní bydlení uzpůsobené potřebám soběstačných seniorů.

Náklady seniorů na bydlení

Doby, kdy se dal z důchodu „utáhnout" byt v centru většího města, jsou už nejspíš nenávratně pryč. Navíc bydlení ve vesničkách nebo speciálních rezidencích je pro seniory mnohem pohodlnější. A co víc – náklady na energie i služby se drží na minimálních sazbách.

Celé vesničky, které mají podobu řadových domků, ještě nejsou příliš rozšířené, avšak domy pro seniory se objevují stále častěji.
Nájemné se pak skládá ze tří složek:

  • pronájem bytu
  • standardní služby
  • nadstandardní služby (sem se řadí například praní, žehlení, hospodyně na úklid, opravy, speciální péče, donáška nákupu...)

Druhou variantou jsou potom rezidence, které se však (alespoň u nás) nesou spíš v duchu luxusnějšího trávení stáří. I zde se však dá předpokládat, že budou vznikat dostupnější varianty.

Adams-Friendship-Senior-Village

Podoba domků ve vesnici pro seniory v USA, zdroj: capservis.org

Jaké by měly být priority seniorského bydlení?

- kvůli omezenému přijmu nízké náklady
- bezpečnost: riziko pádů a úrazů se s přibývajícím věkem zvyšuje, stejně jako schopnost soběstačnosti
- dobrovolné začleňování do společnosti, žádná izolace
- pro soběstačné seniory samostatné bydlení
- minimalizace ohrožení kriminalitou
- lidskost

Bydlení pro seniory - aktuální situace (průzkum z roku 2009, Diakonie ČCE)

Respondenti ve věku 65 – 90 let bydleli nejčastěji ve vlastní domácnosti (75%), 46% však zcela osamoceně. Až do věku 79let bylo 80% dotázaných schopno pohybovat se samostatně, s přibývajícím věkem se však číslo výrazně snižovalo (mezi 80 – 89 rokem to byla už pouze polovina, nad 90let už pouhých 20%)

Bydlení tak může být levnou záležitostí, ale s plným servisem se pravděpodobně z důchodu uhradit nedá. Kdo spořil, případně se na jeho nájemném podílí třeba děti či vnoučata, pak si podzim života může užít ve velkém komfortu.

Mnoho seniorů děsí pobyt v domově důchodců, a právě seniorské areály tak mohou být skvělým řešením.

Stárnutí populace se musí zcela logicky promítnout i do způsobu bydlení. Vesničky, kde má každý tolik soukromí, kolik potřebuje, a naopak vždy možnost dojít si popovídat, se jeví jako skvělé řešení. Vždy dostupná lékařská péče i základní služby jsou pak dalším plusem.

publikováno: 2. 4. 2014
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.