Jak řešit neoprávněné zabavení věcí exekutorem


Fotolia_39757254_XS

Že se exekutoři zbytečně neptají je věcí známou. Po věcech jdou hlava nehlava a není tak výjimkou, když jim do rukou dostanou předměty, které by rozhodně neměly být zabavenými. O zkušenostech s takovým postupem by mohli hovořit hlavně ti, kdo bydlí s dlužníky v jedné domácnosti a neprávem tak přijdou o své věci.

Zajímejte se o své dluhy. Uniknete exekuci.

Na jednu stranu exekutoři jednoduše nemají možnost hodnověrně zjistit, které věci patří dlužníkovi a které nikoliv. Dobrou zprávou je, že na takové situace se v zákoně pamatuje a lze se proti nic bránit.

Právní ochrana majetku

Při množství exekucí, které jsou v České republice nařízené (až 1 milion), není divu, že se čas od času objeví i exekuce neoprávněná. V mnohých případech nepomohou ani jasné důkazy, jako například stvrzenky nákupů, a exekutor bere vše. Jak se tedy bránit, pokud k takové situaci dojde?

Vyškrtnutí věci ze soupisu

 30 dnů je lhůta, ve které můžete podat návrh na vyškrtnutí věci ze seznamu pro exekuci. Potřebujete k tomu ale doklady, které dokáží, že věci patří skutečně vám: faktury, případně jiné listiny. Na termíny třeba dbát, protože exekutor může žádost zamítnout pro její opoždění. Jestliže je žádost v pořádku, pak rozhoduje např. podle znaleckých posudků, zpráv, vyjádření orgánů atd. Pokud se dopracuje k výsledku, že dlužníkovi věc nepatří a ani patřit nemůže, ze soupisu je vyškrtnuta.

Exekutor musí rozhodnout do 15 dnů od doby, kdy mu byl návrh doručen. Pokud nebude mít všechny náležitosti, stanoví lhůtu, do níž je možnost upravit nesrovnalosti (např. nesrozumitelnost, nejasnost, neurčitost...). Rozhodování neprobíhá při jednání, ale na základě písemností vysloví stanovisko sám.

Excindační žaloba se podává u exekučního úřadu. Dokud se spor nevyřeší, exekutor nesmí zabavenou věc prodat. Zda stačí čestné prohlášení, doklady od věci nebo je třeba i svědků, záleží na rozhodnutí exekutora.

Pokud se exekutor při vykonávání exekuce dozví, že věc patří třetí osobě, je povinen informovat ji o vzniklé skutečnosti a možnosti podat návrh na odstranění věci ze soupisu. Je také stanoven poplatek 2000 Kč.

Fotolia_27851346_XS

Vznik škody

Exekutor odpovídá za škodu, kterou způsobili jeho zaměstnanci. Ze zákona je povinně pojištěn a za škodu, kterou způsobili, ručí i stát. O vzniku škody je potřeba mít důkazy (výpisy, fotodokumentaci, ideálně i svědky).

Největší kámen úrazu je ten, že ačkoliv jsou exekutoři ošetřeni v zákoně poměrně podrobně, způsob, jakým vykonávají exekuci, stanoven není a rozhodují o něm sami. Na jednu stranu musí postupovat co nejefektivněji, na druhou pak brát ohled na povinného – kupříkladu nezajišťovat věci přes vymáhanou částku.

publikováno: 29. 9. 2013
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.