Jak upravit podklad pro zámkovou dlažbu


Zámková dlažba

Čeká vás realizace nové zámkové dlažby? Než se pustíte do výběru konkrétního typu a následného pokládání zámkové dlažby, zamyslete se nad způsobem úpravy podkladu. Podklad do velké míry ovlivňuje kvalitu celé dlažby, jeho nosnost, stálost i životnost. Pokud byste úpravu terénu a podkladu podcenili, mohlo by po nějaké době dojít k propadávání. Pojďme se zaměřit na to, jak upravit podklad pro zámkovou dlažbu, aby vám dlouho sloužila.

Zámková dlažba přináší řadu výhod

Zámková dlažba patří mezi nejoblíbenější a nejvyužívanější typy venkovních dlažeb. Vyniká svou účelností, jednoduchostí pokládky, bezúdržbovostí, cenovou dostupností a odolností. Na trhu je k sehnání celá řada typů zámkových dlažeb, které se liší svou nosností a tvarovým provedením.

Aby byla zámková dlažba funkční a dlouho vydržela, musí se instalovat na kvalitní a pevnou pokládku. A právě na to, jak upravit podklad pro zámkovou dlažbu, se na následujících řádcích zaměříme a vše si podrobně vysvětlíme.

Zámková dlažba

Plochu pod dlažbu pečlivě připravte

Prvním krokem při realizaci zámkové dlažby je pečlivá příprava podloží. Čím více bude dlažba zatěžována, tím musí být podklad pevnější. V první řadě je třeba provést výkop hluboký tak, aby se do něj usadila dlažba a materiál podkladních vrstev.

Po provedení výkopu je třeba podloží zhutnit. To se provádí buď válcem, nebo strojním zhutňovačem (tzv. kompaktorem), který zajistí zpevnění a zhutnění na vysoké úrovni. Manuální zhutňování nemůžeme doporučit, protože je pracné a především neúčinné. Pokud nemáte po ruce techniku, využijte některé z půjčoven, které vám stroj půjčí i na jeden den. Výsledek bude stát za to.

Další výhody zámkových dlažeb

Už při realizaci podloží myslete na to, že dno výkopu musí kopírovat požadovaný sklon budoucí zámkové dlažby. Při budování dlažby nezapomínejte na vyspádování směrem do zahrady nebo odvodního kanálu. Sklon podloží přizpůsobte podle toho, jestli bude voda při dešti protékat přes dlažbu, nebo ne. Podle norem se doporučuje sklon v rozmezí 0,5 až 1 procenta, což v reálu odpovídá 1 cm na metr. Při úpravě podloží si jeho sklon průběžně kontrolujte použitím vodováhy.

Realizace podkladních vrstev pro zámkovou dlažbu

Pod zámkovou dlažbu se musí umístit hned několik podkladních vrstev, aby byla zajištěna maximální odolnost a stabilita. Při realizaci podkladních vrstev se rozlišuje, jak moc bude výsledná dlažba zatěžována. Pokud bude dlažba zatěžována i těžkou technikou, například nákladními vozy či kamiony, musí být podklad velmi odolný a pevný.

Zhutňovač

Podkladní vrstvy pro chodníky

Při realizací zámkové dlažby pro zatížení osobami nejsou nároky na podkladní vrstvy tak velké. Na původní zhutněnou zeminu se nanese štěrkodrť frakce 0-63 mm, tloušťka této vrstvy by měla být přibližně 15 cm. Po uložení kameniva se vrstva zhutňuje vibrační deskou. Na tuto vrstvu se nanáší ložná vrstva z kameniva frakce 4 až 8 mm o tloušťce 3 až 4 cm. Opět se zhutňuje a na ni se už pokládá samotná zámková dlažba.

Parametry pro podlahu na terasu

Podkladní vrstvy pro parkování osobními auty

Pokud byste realizovali zámkovou dlažbu, na které chcete parkovat s osobními automobily, podkladní vrstvy musí být pevnější. Na spodní vrstvu (zeminu) se naváží 20cm vrstva štěrkodrtě frakce 0-63mm, na to 20cm vrstva štěrkodrtě frakce a nakonec ložnou vrstvu kameniva frakce 4 až 8 mm o tloušťce 3 až 4 cm. Jednotlivé vrstvy se vždy zhutňují vibrační deskou.

Podkladní vrstvy pro zatížení těžkou technikou

Budete-li realizovat zámkovou dlažbu, která bude extrémně zatěžovaná a budou po ní jezdit i těžké nákladní vozy, na úpravě podkladních vrstev si dejte opravdu záležet. Na štěrkodrť umístěte 21 cm tlustou vrstvu kameniva zpevněnou cementem, až na ni umístěte ložnou vrstvu.

Podloží zámkové dlažby při špatných geologických podmínkách

Chcete realizovat zámkovou dlažbu v místech se špatnými geologickými podmínkami? Pak na to budete muset při přípravě podloží přihlédnout. Mezi špatné geologické podmínky patří zejména navážkové či jílové podloží. V takovém případě se musí na dno výkopu navést štěrkopísek a ten následně překrýt geotextilií. Na tuto vrstvu se pak naveze další vrstva štěrkopísku. Takhle upravený podklad zámkové dlažby zajistí dobrou stabilitu i při horších geologických podmínkách

Než se pustíte do realizace zámkové dlažby, na přípravě podloží si dejte opravdu záležet. Pokud přípravu podkladu nepodceníte, dlažba vám bude dobře sloužit desítky let bez jakéhokoliv propadávání či sesouvání.

publikováno: 4. 10. 2018
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.